Ρυθμίσεις

Η Εταιρία

Προϊόντα

Ενημέρωση Επενδυτών

Χρηματαγοράς

Χαρτοφυλάκια που επενδύουν αποκλειστικά σε βραχυπρόθεσμες τοποθετήσεις, με χαμηλό επενδυτικό κίνδυνο.

NN Ευρωπαϊκό ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού

O επενδυτικός σκοπός του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι η επίτευξη αποδόσεων ανάλογων με αυτές των χρηματαγορών της ευρωζώνης.

Με ενδιαφέρει

Ενημέρωση ΑΚΧΑ-Άρθρο 36 ΕΕ για διαφάνεια

Με ενδιαφέρει
Search NN Website