Ρυθμίσεις

Η Εταιρία

Προϊόντα

Ενημέρωση Επενδυτών

Πλεονεκτήματα αμοιβαίων κεφαλαίων

Τα αμοιβαία κεφάλαια αποτελούν έναν εναλλακτικό τρόπο έμμεσης επένδυσης με πολλά πλεονεκτήματα.

Συμμετοχή χωρίς όρια

Συμμετέχετε μαζί με τα κεφάλαια χιλιάδων άλλων επενδυτών σχηματίζοντας μια «ισχυρή» περιουσία, η οποία έχει διαφορετικό ειδικό βάρος στην αγορά από ό,τι εάν επενδύατε από μόνοι σας. Και όλα αυτά χωρίς να απαιτείται ελάχιστο ποσό συμμετοχής.

Επαγγελματική διαχείριση

Εμπιστεύεστε το κεφάλαιό σας σε διαχειριστές με επαγγελματική κατάρτιση, τεχνογνωσία και πολυετή πείρα, οι οποίοι έχουν την ικανότητα να λαμβάνουν ορθολογικές αποφάσεις και να τοποθετούνται μεθοδικά στις αγορές.

Διασπορά κινδύνου

Μειώνετε τον κίνδυνο της επένδυσης μέσω διασποράς των χρημάτων σας σε μετοχές, ομόλογα και άλλες αξίες τόσο της ελληνικής αγοράς όσο και των διεθνών κεφαλαιαγορών.

Διαφάνεια

Απολαμβάνετε τη μέγιστη δυνατή διαφάνεια, αφού η περιουσία του κάθε αμοιβαίου κεφαλαίου αποτιμάται καθημερινά και η καθαρή τιμή του μεριδίου του δημοσιεύεται στον ημερήσιο πολιτικό και οικονομικό Τύπο και στον ιστότοπο της εταρίας.

Διαθεσιμότητα κεφαλαίων

Με την υποβολή του εντύπου της Αίτησης Εξαγοράς προς την εταιρία διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων έχετε τα χρήματά σας διαθέσιμα εντός, το πολύ, πέντε εργάσιμων ημερών.

Μεταφορά χρημάτων

Μπορείτε να μεταφέρετε τα διαθέσιμά σας σε διαφορετικά αμοιβαία κεφάλαια ακόμα και με μηδενικές προμήθειες, ανάλογα με τη συναλλαγή.

Προστασία και φύλαξη περιουσίας

Ο άυλος τίτλος του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι ονομαστικός. Σε αυτόν μπορείτε να ορίσετε έως και τέσσερις συνδικαιούχους. Παράλληλα η περιουσία σας φυλάσσεται σε τράπεζα η οποία τελεί χρέη θεματοφύλακα, για λογαριασμό των υπό διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων.

Φορολογία

Με την ισχύουσα νομοθεσία τα αμοιβαία κεφάλαια φορολογούνται επί της συνολικής τους περιουσίας. Ως αποτέλεσμα, οι πιθανές υπεραξίες και τα μερίσματα (εφόσον διανέμονται) δεν έχουν πρόσθετη φορολογία εισοδήματος, για το ποσό της υπεραξίας. Έτσι, στο τέλος κάθε χρονιάς, μπορείτε να ζητήσετε ειδική βεβαίωση από την ΑΕΔΑΚ με τα κέρδη που υλοποιήσατε μέσω εξαγορών και να τη χρησιμοποιήσετε στη φορολογική σας δήλωση για κάλυψη μελλοντικής απόκτησης περιουσιακών στοιχείων.

Search NN Website