Ομαδικά Προγράμματα Ασφάλισης

Η ομαδική ασφάλιση των εργαζομένων αποτελεί βασική παροχή μιας επιχείρησης και συμβάλλει ουσιαστικά στην ενδυνάμωση της σχέσης μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου.

Στην ΝΝ Ηellas δημιουργούμε ευέλικτα και καινοτόμα ομαδικά προγράμματα ασφάλισης υγείας και επένδυσης που έχουν στόχο να καλύψουν τις εξειδικευμένες ανάγκες του ανθρώπινου δυναμικού κάθε επιχείρησης, όπως:

 • ασφάλιση ζωής

 • ασφάλιση μόνιμης ολικής ανικανότητας

 • ασφάλιση θανάτου από ατύχημα

 • ασφάλιση μόνιμης ανικανότητας από ατύχημα

 • κάλυψη ιατροφαρμακευτικών δαπανών από ατύχημα

 • ευρεία νοσοκομειακή και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

 • νοσοκομειακή περίθαλψη

 • νοσοκομειακό επίδομα

 • χειρουργικό επίδομα

 • εξωνοσοκομειακή περίθαλψη

 • ασφάλιση πρόσκαιρης ανικανότητας για εργασία από ατύχημα ή ασθένεια

 • ασφάλιση σοβαρών ασθενειών

 • ασφάλιση εξόδων επείγουσας μεταφοράς

 • συντονιστικό ιατρικό κέντρο 24ωρης εξυπηρέτησης

Ρυθμίσεις
Search NN Website