NN Orange Genius

Smart plan

 

 

¹ΟΣΕΚΑ Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων Κινητών Αξιών (ΟΣΕΚΑ), κατά την έννοια του Ν. 4099/2012, όπως ισχύει κάθε φορά. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
Ο συμβαλλόμενος φέρει τον κίνδυνο των επενδύσεων και επομένως η εταιρία δεν εγγυάται την απόδοσή τους.
Η αποδοχή ή μη της έκτακτης καταβολής εναπόκειται στην διακριτική ευχέρεια της εταιρίας.

Ρυθμίσεις
Search NN Website