Ασφάλεια Υγείας ΝΝ Hospital For All - NN Hellas

NN Hospital for All

Το NN Hospital for All είναι το νέο καινοτόμο πρόγραμμα ασφάλισης υγείας με το οποίο μπορούν να ασφαλιστούν ακόμα και άτομα με επιβαρυμένη υγεία και ιατρικό ιστορικό!

Το πρόγραμμα NN Hospital for All με μια ματιά

 

Νοσοκομεία συνεργαζόμενου Δικτύου

  • Ευρωκλινική Αθηνών
  • Mediterraneo Hospital
  • Βιοκλινική Αθηνών
  • Βιοκλινική Πειραιώς
  • Βιοκλινική Θεσσαλονίκης
  • Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης

Ανώτατο ετήσιο όριο κάλυψης

€60.000

Θέση νοσηλείας

Β

Κάλυψη στο συνεργαζόμενο Δίκτυο

100% μείον 1.500 εκπιπτόμενο ποσό ανά νοσηλεία

Εξειδικευμένες μονάδες θεραπείας (ΜΕΘ, ΜΑΦ)

Καλύπτονται

Αμοιβή χειρουργού, αναισθησιολόγου και θεράποντος ιατρού

Καλύπτονται

Χειρουργικές επεμβάσεις και ιατρικές πράξεις χωρίς νοσηλεία

Καλύπτονται

Χημειοθεραπείες και ακτινοθεραπείες χωρίς νοσηλεία

Καλύπτονται, χωρίς την αφαίρεση εκπιπτόμενου ποσού

Μικροεπεμβάσεις χωρίς νοσηλεία

Καλύπτονται

Ασθενοφόρο

Καλύπτεται

Πρωτοβάθμια φροντίδα και πρόληψη

Ιατρικές επισκέψεις/Διαγνωστικές εξετάσεις αποκλειστικά:

  • στα εξωτερικά ιατρεία της Ευρωκλινικής Αθηνών
  • στο Πολυιατρείο Ευρωκλινική - Σημείο ΔΥΟ
  • στα εξωτερικά ιατρεία της Γενικής Κλινικής Θεσσαλονίκης
Ρυθμίσεις
Search NN Website