Τυποποιημένα Προγράμματα Ομαδικών Ασφαλίσεων | Ομαδικά Προγράμματα Προσωπικού - NN Hellas
 

Τυποποιημένα Προγράμματα

Χρησιμοποιήσαμε όλη την εμπειρία και την τεχνογνωσία μας στα ομαδικά προγράμματα προσωπικού, για να διαμορφώσουμε προγράμματα ομαδικής ασφάλισης εργαζομένων με προεπιλεγμένο συνδυασμό καλύψεων, αλλά και αρκετή ευελιξία, για να καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος αναγκών. 

Είναι η καλύτερη λύση για την ομαδική ασφάλιση σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αθλητικές ακαδημίες και σχολεία, και περιλαμβάνουν τα εξής προγράμματα:

  • NN Σχολική Κάλυψη
  • NN Αθλητική Κάλυψη

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας.

Να βοηθήσουμε;

Search NN Website