Εμπιστευθείτε
μία αξιόπιστη
ομάδα

Για την ασφάλιση της δικής σας ομάδας.

Ομαδικά Προγράμματα Επένδυσης

Είμαστε εδώ για να σχεδιάσουμε και να σας προσφέρουμε ομαδικά προγράμματα επένδυσης, προσαρμοσμένα στους στόχους και τη φιλοσοφία της δικής σας επιχείρησης.

 

Σε ποιους απευθύνονται:
Στους εργοδότες και τις επιχειρήσεις που νοιάζονται για το προσωπικό τους και θέλουν να τους παρέχουν σιγουριά για το μέλλον.

 

Τι σας προσφέρουν:

  • Ευελιξία γιατί προσαρμόζονται στη σύνθεση και τα ειδικά χαρακτηριστικά του ανθρώπινου δυναμικού της επιχείρησής σας
  • Δέσμευση των εργαζομένων σας, καθώς ενισχύεται το αίσθημα της ασφάλειας
  • Συμπληρωματικό εισόδημα για την περίοδο της συνταξιοδότησης των εργαζομένων σας.

 

 

 

 

 

 

Η NN IP είναι συνδεδεμένη εταιρία και μέλος του Ομίλου NN. Η NN IP εφαρμόζει την πολιτική πλαίσιο Υπεύθυνων Επενδύσεων του Ομίλου NN («πολιτική πλαίσιο ΥΕ»). Η πολιτική αυτή είναι εναρμονισμένη με την πολιτική που εφαρμόζει η NN Hellas και ως συνδεδεμένες εταιρίες εντός του Ομίλου NN, μοιραζόμαστε κοινές επενδυτικές πεποιθήσεις και αξίες. Η πολιτική πλαίσιο Υπεύθυνων Επενδύσεων της NN IP είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα www.nnip.com.

Ρυθμίσεις
Search NN Website