Ομαδικά Προγράμματα Επένδυσης

Είμαστε εδώ για να σχεδιάσουμε και να σας προσφέρουμε ομαδικά προγράμματα επένδυσης, προσαρμοσμένα στους στόχους και τη φιλοσοφία της δικής σας επιχείρησης.

 

Σε ποιους απευθύνονται:
Στους εργοδότες και τις επιχειρήσεις που νοιάζονται για το προσωπικό τους και θέλουν να τους παρέχουν σιγουριά για το μέλλον.

 

Τι σας προσφέρουν:

  • Ευελιξία γιατί προσαρμόζονται στη σύνθεση και τα ειδικά χαρακτηριστικά του ανθρώπινου δυναμικού της επιχείρησής σας
  • Δέσμευση των εργαζομένων σας, καθώς ενισχύεται το αίσθημα της ασφάλειας
  • Συμπληρωματικό εισόδημα για την περίοδο της συνταξιοδότησης των εργαζομένων σας.

 

 

 

 

 

 

Γνωστοποιήσεις Κανονισμού περί Γνωστοποιήσεων Αειφορίας στον Τομέα των Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών (ΕU 2019/2088)
Για τους τρίτους διαχειριστές (εκτός Ομίλου ΝΝ) στοιχείων ενεργητικού στους οποίους έχουμε αναθέσει την διαχείριση ιδίων χαρτοφυλακίων (General Accounts), η εταιρεία μέσω των συμβάσεων ανάθεσης είναι σε θέση να επιβάλλει την Πολιτική Πλαίσιο Υπεύθυνων Επενδύσεων του Ομίλου NN, πλέον της όποιας δικής τους πολιτικής υπεύθυνων επενδύσεων και αειφορίας. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι εξαιρέσεις Πολιτικής Πλαισίου Υπεύθυνων Επενδύσεων θα εφαρμόζονται στα υπό διαχείριση χαρτοφυλάκια. 

Για τους τρίτους διαχειριστές ΟΣΕΚΑ, η εταιρία δεν είναι σε θέση να επιβάλει την πολιτική πλαίσιο Υπεύθυνων Επενδύσεων. Επομένως, δεν μπορούμε να απαιτήσουμε την εφαρμογή των εξαιρέσεων πολιτικής πλαισίου Υπεύθυνων Επενδύσεων.

Για πληροφορίες σχετικά με την ενσωμάτωση των κινδύνων αειφορίας στην διαδικασία λήψης επενδυτικών αποφάσεων των τρίτων διαχειριστών, μπορείτε να ανατρέξετε στον εκάστοτε ιστότοπο του διαχειριστή ή στον Κανονισμό/Ενημερωτικό Υλικό (factsheet) ή στον ιστότοπο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ενδέχεται ορισμένοι διαχειριστές να μην έχουν (ακόμη) ενσωματώσει τους κινδύνους που σχετίζονται με την αειφορία στη διαδικασία λήψης των επενδυτικών τους αποφάσεων.

Ρυθμίσεις
Search NN Website