Τυποποιημένα Προγράμματα Ομαδικών Ασφαλίσεων | Ομαδικά Προγράμματα Προσωπικού - NN Hellas
 

Τυποποιημένα Προγράμματα

Χρησιμοποιήσαμε όλη την εμπειρία και την τεχνογνωσία μας στα ομαδικά προγράμματα προσωπικού, για να διαμορφώσουμε προγράμματα ομαδικής ασφάλισης αθλητών & μαθητών με προεπιλεγμένο συνδυασμό καλύψεων, αλλά και αρκετή ευελιξία, για να καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος αναγκών. 

Είναι η καλύτερη λύση για την ομαδική ασφάλιση σε αθλητικές ακαδημίες και σχολεία και περιλαμβάνουν τα εξής προγράμματα:

  • NN Σχολική Κάλυψη
  • NN Αθλητική Κάλυψη

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας.

Ρυθμίσεις
Search NN Website