Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής - NN Hellas

Στην NN Hellas, η οποία κατέχει πρωταγωνιστική θέση στην ελληνική αγορά ασφαλειών ζωής και υγείας, αναζητούμε νέους συνεργάτες για τα γραφεία πωλήσεων.

Το επάγγελμα του Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή αποτελεί ένα από τα πιο δυναμικά και ευέλικτα επαγγέλματα. Μας δίνει τη δυνατότητα να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας για την αποτελεσματικότερη διαχείριση ρίσκου των εξατομικευμένων ασφαλιστικών αναγκών των πελατών μας, συμβάλλοντας στη διατήρηση του παρόντος αλλά και μελλοντικού βιοτικού επιπέδου.

Αρμοδιότητες

 • Δημιουργία, διατήρηση και επέκταση μακροχρόνιων σχέσεων με πελάτες
 • Ανάλυση αναγκών υποψήφιων πελατών και πρόταση κατάλληλων ασφαλιστικών προγραμμάτων
 • Παραμετροποίηση ασφαλιστικών συμβολαίων των πελατών που έχετε προσελκύσει, με βάση τις οικονομικές δυνατότητες και ανάγκες τους
 • Διαχείριση αιτήσεων, ανανεώσεων και εγκρίσεων ασφαλιστικών συμβολαίων
 • Παροχή συνεχούς υποστήριξης στο πελατολόγιό σας σχετικά με ενδεχόμενες αποζημιώσεις

Εμπειρία και δεξιότητες

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ ή ΙΕΚ
 • Πολύ καλή χρήση προγραμμάτων Η/Υ (Microsoft Office)
 • Επιθυμητή η προϋπηρεσία στην εξυπηρέτηση πελατών/ πωλήσεις
 • Εξελιγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες και ικανότητα στο χτίσιμο διαπροσωπικών σχέσεων εμπιστοσύνης και ομαδικό πνεύμα
 • Αναπτυγμένες πωλησιακές και διαπραγματευτικές ικανότητες
 • Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα και επιμονή για την επίτευξή του
 • Ικανότητα προγραμματισμού και οργάνωσης πολλαπλών εργασιών

Προνόμια & Παροχές

 • Δυνατότητα για πολύ υψηλά, αυξανόμενα εισοδήματα, χωρίς όριο, εξαρτώμενα αποκλειστικά από την απόδοση (ποικίλες πηγές εσόδων, όπως προμήθειες και πολλαπλά bonus)
 • Ευέλικτο ωράριο με βάση τις ανάγκες των συνεργατών μας
 • Συμμετοχή σε ομαδικό Αποταμιευτικό και Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα και παροχή Νοσοκομειακής και Ιατροφαρμακευτικής κάλυψης
 • Συνεχής εκπαίδευση – ομαλή ένταξη μέσω πλήρους ενημέρωσης σχετικά με τα προϊόντα της εταιρίας, διαρκής ανάπτυξη δεξιοτήτων και παροχή σεμιναρίων για την λήψη των απαραίτητων πιστοποιήσεων
 • Δυνατότητα εξέλιξης, αποκλειστικά με βάση τον επίσημο κανονισμό πωλήσεων και προκαθορισμένα κριτήρια απόδοσης  
 • Συμμετοχή σε συνέδρια και ταξίδια σε όλο τον κόσμο
 • Κουλτούρα αριστείας και άριστο εργασιακό περιβάλλον

 

Μπορείτε να υποβάλετε την αίτησή σας για την θέση εργασίας εδώ:.

Ρυθμίσεις
Search NN Website