Ασφάλεια Υγείας ΝΝ Orange Health - NN Hellas

NN Orange Health

Ένα πρόγραμμα υγείας για όλη την οικογένεια

NN Orange Health

Η ΝΝ Hellas με το πρόγραμμα NN Orange Health καλύπτει τα έξοδα νοσοκομειακής περίθαλψης του Ασφαλισμένου μετά την αφαίρεση του εκπιπτόμενου ποσού ανά νοσηλεία.

Ειδικότερα, εάν επιλέξετε ιδιωτική νοσηλεία σε συμβεβλημένα ιδιωτικά νοσοκομεία εντός Ελλάδας:

 • Εσείς πληρώνετε στο νοσοκομείο ποσό μέχρι το εκπιπτόμενο του προγράμματος σας ανά νοσηλεία.
 • Εμείς πληρώνουμε για λογαριασμό σας στο νοσοκομείο το υπόλοιπο των αναγνωρισμένων εξόδων της νοσηλείας σας.

Εάν νοσηλευτείτε σε μη συμβεβλημένα ιδιωτικά νοσοκομεία εντός Ελλάδας ή στο εξωτερικό, η κάλυψη των εξόδων νοσοκομειακής περίθαλψης γίνεται ως εξής:

 • Εσείς εξοφλείτε το νοσοκομείο.
 • Εμείς σας αποζημιώνουμε σε ποσοστό 80% των αναγνωρισμένων εξόδων της νοσηλείας σας, μείον το εκπιπτόμενο ποσό του προγράμματος σας ανά νοσηλεία.
   

Εάν νοσηλευτείτε σε δημόσια νοσοκομεία εντός Ελλάδας:

 • Εσείς εξοφλείτε το νοσοκομείο.
 • Εμείς σας αποζημιώνουμε σε ποσοστό 100% των αναγνωρισμένων εξόδων της νοσηλείας σας.

Το ασφαλιστικό πρόγραμμα υγείας NN Orange Health προσφέρει ολοκληρωμένη νοσοκομειακή κάλυψη με:

 • Ανώτατο όριο αποζημίωσης €500.000 ετησίως
 • Ανώτατο όριο νοσηλείας 365 ημέρες
 • Θέσεις νοσηλείας A ή B
 • Κάλυψη εντατικής
 • Αμοιβή χειρουργού & αναισθησιολόγου
 • Αποκλειστική νοσοκόμα
 • Χειρουργικές επεμβάσεις χωρίς νοσηλεία
 • Χημειοθεραπείες και ακτινοθεραπείες
 • Μικροεπεμβάσεις χωρίς νοσηλεία

Επιπλέον το NN Orange Health σας προσφέρει:

 • Επίδομα συμμετοχής άλλου φορέα
 • Χειρουργικό επίδομα
 • Επείγουσα μεταφορά εντός Ελλάδος
Ρυθμίσεις
Search NN Website