Ομαδικά προγράμματα αθλητικών ακαδημιών
& σχολείων

Με την εμπειρία και την τεχνογνωσία μας διαμορφώσαμε προγράμματα ομαδικής ασφάλισης αθλούμενων παιδιών & μαθητών, με προεπιλεγμένο συνδυασμό καλύψεων, αλλά και αρκετή ευελιξία, ώστε να καλύπτουν μεγάλο εύρος αναγκών.

 

Τα προγράμματα αυτά είναι:

  • NN σχολική κάλυψη
  • NN αθλητική κάλυψη

 

Σε ποιους απευθύνονται:
Σε όλα τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια και τις αθλητικές ακαδημίες, που ενδιαφέρονται για την υγεία και ευεξία των παιδιών και των ομάδων τους.

 

Τι σας προσφέρουν:

  • Ευελιξία γιατί προσαρμόζονται στη σύνθεση και τα ειδικά χαρακτηριστικά του των ανθρώπων της ομάδας
  • Σιγουριά γιατί ασφαλίζετε την υγεία των ανθρώπων της ομάδας
  • Ενισχύουν το αίσθημα ασφάλειας της ομάδας.

Ρυθμίσεις
Search NN Website