Προϊόντα & Υπηρεσίες

Βρισκόμαστε δίπλα σας και σας στηρίζουμε σε κάθε σας βήμα. Προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα ασφαλιστικών και χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών, ώστε να καλύπτουν κάθε ασφαλιστική ή επενδυτική ανάγκη:

  • Υγεία

     - Νοσηλεία

     - Διάγνωση

  • Προστασία
  • Ζωή
  • Ασφάλιση συνδεδεμένη με Επενδύσεις
  • Σύνταξη
  • Ομαδικά Προγράμματα για επιχειρήσεις
  • Ασφάλιση Αυτοκινήτου, Σπιτιού, Επιχείρησης (μέσω της NN Πρακτορειακής)

 

Ρυθμίσεις
Search NN Website