Ασφάλειες Υγείας - Ασφάλειες Ζωής - Ιδιωτική Ασφάλιση

Προϊόντα & Υπηρεσίες

Στόχος μας είναι να σας προσφέρουμε ουσιαστικές επιλογές μέσα από ένα ευρύ φάσμα ασφαλιστικών και χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών, ιδιαίτερα ευέλικτων, ώστε να καλύπτουν κάθε ασφαλιστική ή επενδυτική ανάγκη και να οδηγούν στη μεγαλύτερη δυνατή εξασφάλισή σας.

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μας καλύπτουν τους παρακάτω τομείς:

  • Ασφάλεια Υγείας
  • Ασφάλεια Ζωής
  • Σύνταξη & Αποταμίευση
  • Ασφάλιση & Επένδυση (Unit Linked)
  • Συμπληρωματικές καλύψεις προστασίας και εξασφάλισης του ασφαλισμένου και της οικογένειάς του
  • Ομαδικά Προγράμματα για επιχειρήσεις
  • Ασφάλιση Αυτοκινήτου, Σπιτιού, Επιχείρησης (μέσω της NN Πρακτορειακής)

 

Ρυθμίσεις
Search NN Website