Ρυθμίσεις

NN Accelerator+

Ένα ευέλικτο ασφαλιστικό πρόγραμμα συνδεδεμένο με επενδύσεις που προσαρμόζεται στις απαιτήσεις και τις ανάγκες σας.


Σε ποιους απευθύνεται

 • Πελάτες που επιθυμούν να επενδύουν σταδιακά, χωρίς απαίτηση αρχικού κεφαλαίου και με μακροχρόνιο επενδυτικό ορίζοντα, προστατεύοντας τον εαυτό τους και τους αγαπημένους τους σε περίπτωση απροόπτου.
 • Πελάτες που επιθυμούν κατανομή του κεφαλαίου τους σε επενδυτικές επιλογές που τους δίνουν πρόσβαση στις παγκόσμιες αγορές κεφαλαίων, εκμεταλλευόμενοι την εμπειρία και τεχνογνωσία κορυφαίων επενδυτικών οίκων παγκοσμίως.
 • Πελάτες που αναζητούν ευελιξία στις επενδυτικές τους επιλογές, με τη δυνατότητα αναδιάρθρωσης του χαρτοφυλακίου τους ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες τους, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του προγράμματος.
 • Πελάτες που διαθέτουν επαρκείς θεωρητικές γνώσεις και παρελθούσα εμπειρία σχετικά με τις επενδύσεις, με μεσαίο έως υψηλό προφίλ κινδύνου και είναι πρόθυμοι να αναλάβουν εξολοκλήρου τον κίνδυνο των επενδύσεων τους.
 • Πελάτες που αναζητούν ευελιξία στην προσαρμογή του ασφαλίστρου του προγράμματός τους στις εκάστοτε ανάγκες και υποχρεώσεις και τη δυνατότητα να ενισχύουν το κεφάλαιό τους με έκτακτες καταβολές.
 • Πελάτες που έχουν προτιμήσεις σχετικά με την αειφορία στις επενδύσεις/ αναζητούν ένα προϊόν με ελάχιστη κατανομή επενδύσεων σε αειφόρες επενδύσεις που συνεισφέρουν σε περιβαλλοντικούς ή/και κοινωνικούς στόχους.


Τι σας προσφέρει

 • Ευελιξία και προσαρμογή στις μελλοντικές σας ανάγκες
 • Δημιουργία κεφαλαίου με δυνατότητα αποδόσεων
 • Ευελιξία στην πληρωμή ασφαλίστρων
 • Δυνατότητα έκτακτων καταβολών
 • Προστασία σε περίπτωση θανάτου ή Διαρκούς Ολικής Ανικανότητας
 • Δυνατότητα κατανομής του κεφαλαίου, σε αειφόρες επενδύσεις που συνεισφέρουν σε περιβαλλοντικούς ή/και κοινωνικούς στόχους.

Μπορείτε να ενημερώνεστε ανά πάσα στιγμή online για την αναλυτική κατάσταση του λογαριασμού σας από το my.nnhellas.gr

Επιπλέον πληροφορίες σχετικά με το NN Accelerator+ μπορείτε να βρείτε εδώ.

Μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα ΝΝ Accelerator+

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και σύντομα ένας συνεργάτης μας θα επικοινωνήσει μαζί σας.

Εικόνα CAPTCHA
Παρακαλώ εισάγετε τον παραπάνω κωδικό

Διαθέσιμες επενδυτικές επιλογές

 

Προκαθορισμένης Στρατηγικής

NN Hellas Conservative Multifund Strategy
NN Hellas Balanced Multifund Strategy
NN Hellas Appreciation Multifund Strategy

Κατηγορίες Επένδυσης

Παγκόσμια Κυβερνητικά και Εταιρικά Ομόλογα
Παγκόσμιες Μετοχές

 

Καθορισμένης Κατηγορίας Επένδυσης

Εσωτερικά μεταβλητά κεφάλαια

Κατηγορία επένδυσης

Αγορές επένδυσης

NN Hellas Global Bonds Multifund Strategy

Ομόλογα

Παγκόσμια

NN Hellas Global Bonds Multifund Strategy - Passive

Ομόλογα

Παγκόσμια

NN Hellas Global Equities Multifund Strategy

Μετοχές

Παγκόσμια

NN Hellas Global Equities Multifund Strategy - Passive

Μετοχές

Παγκόσμια

NN Hellas Greek Equities Multifund Strategy

Μετοχές

Ελλάδα

NN Hellas Money Market Multifund Strategy

Χρηματικά διαθέσιμα

Ευρώπη

 

Σενάρια προηγούμενων επιδόσεων για τα ασφάλιστρα του προγράμματος και για τις έκτακτες καταβολές μπορείτε να βρείτε εδώ.

Κανονισμός Εσωτερικών Μεταβλητών Κεφαλαίων


Προσυμβατικές/Περιοδικές Γνωστοποιήσεις Κανονισμού Αειφορίας στον Τομέα των Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών (ΕU 2019/2088) Πληροφορίες σχετικά με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/2088 περί γνωστοποιήσεων βιωσιμότητας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών για το ΝΝ Accelerator+


ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ. 

Ο ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΦΕΡΕΙ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΜΕΝΩΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥΣ.

 

Search NN Website