Ο Όμιλος ΝΝ

Έχει δραστηριότητα από το 1845 και ισχυρή παρουσία σε 20 χώρες σε Ευρώπη και Ιαπωνία.

Επικεντρώνεται στους ανθρώπους και τη δημιουργία εμπιστοσύνης. Προσφέρει μία ευρεία γκάμα ασφαλιστικών και επενδυτικών λύσεων, έχοντας πάντα ως οδηγό τις εταιρικές του αξίες «Νοιαζόμαστε, Είμαστε Ξεκάθαροι, Δεσμευόμαστε».

Ρυθμίσεις
Search NN Website