Φροντίδα της Τρίτης Ηλικίας


Πρόγραμμα Φιλία σε κάθε Ηλικία

To πρόγραμμα στοχεύει στην αντιμετώπιση της κοινωνικής απομόνωσης και της μοναξιάς των ηλικιωμένων ατόμων μέσω της ανθρώπινης επαφής.

Σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Prolepsis, συνεισφέρουμε: 

α) στην υποστήριξη της τηλεφωνικής γραμμής για τη Μοναξιά στην Τρίτη Ηλικία

β) στην εκπαίδευση και εποπτεία των εθελοντών που συνδέονται με ηλικιωμένους με στόχο την ανάπτυξη δεσμών "φιλίας”

Ειδικότερα, οι εθελοντές – στελέχη της εταιρίας επικοινωνούν τηλεφωνικά με μοναχικούς ηλικιωμένους σε εβδομαδιαία βάση, συμμετέχοντας σε πρόγραμμα εταιρικού εθελοντισμού.  

Επίσης, στο πλαίσιο του προγράμματος, συγκροτούνται ομάδες εθελοντών σε επίπεδο τοπικής κοινότητας - γειτονιάς. Οι εθελοντικές ομάδες παρέχουν υποστήριξη σε ηλικιωμένους μέσα από τηλεφωνική ή δια ζώσης επικοινωνία σε εβδομαδιαία βάση καθώς και συναντήσεις, συλλογικές δραστηριότητες, εκδηλώσεις κ.λπ.

Αποτελέσματα μέχρι σήμερα: 

  • 8.500 κλήσεις από 1.670 ηλικιωμένους στην τηλεφωνική γραμμή για τη μοναξιά
  • 484  ωφελούμενοι έχουν διασυνδεθεί με εθελοντές
  • 1.816 εθελοντές έχουν συμμετάσχει στις εκπαιδεύσεις και εποπτείες 
  • 8 συλλογικές δράσεις έχουν πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή 326 ωφελούμενων και εθελοντών 
  • 20 εργαζόμενοι της ΝΝ έχουν διασυνδεθεί με 20 ηλικιωμένους, έχοντας αφιερώσει 2.215 ώρες

Αποτελέσματα 2021 έως Μάρτιο 2024.

Ρυθμίσεις
Search NN Website