Πρόγραμμα Φιλία σε κάθε Ηλικία


Η NN Hellas, με οδηγό τις αξίες της «Νοιαζόμαστε, Είμαστε Ξεκάθαροι, Δεσμευόμαστε», ξεκίνησε το 2021 τη συνεργασία της με το Ινστιτούτο Prolepsis, υποστηρίζοντας το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε Ηλικία, με στόχο την καταπολέμηση της μοναξιάς και της κοινωνικής απομόνωσης στην Τρίτη Ηλικία. Μέσα από την ενέργεια αυτή η NN Hellas καλύπτει την υποστήριξη της Τηλεφωνικής Γραμμής για τη Μοναξιά στην Τρίτη Ηλικία – 2106101300. Παράλληλα, καλύπτει την εκπαίδευση και εποπτεία των εθελοντών, που συνδέονται με ηλικιωμένους με στόχο την ανάπτυξη δεσμών "φιλίας”, ενώ εθελοντές – στελέχη της εταιρίας επικοινωνούν τηλεφωνικά με μοναχικούς ηλικιωμένους σε εβδομαδιαία βάση, συμμετέχοντας σε πρόγραμμα εταιρικού εθελοντισμού.  

Στην Ελλάδα, το 21,5% του πληθυσμού είναι άνω των 65 ετών. Εκτιμάται, ότι περίπου 550.000 ηλικιωμένοι ζουν μόνοι τους. Οι ηλικιωμένοι βιώνουν μοναξιά και κοινωνική απομόνωση, ενώ παράλληλα δεν αξιοποιούνται η εμπειρία και οι δυνατότητές τους. Εκτός από την υποβάθμιση της ποιότητας ζωής, η κοινωνική απομόνωση και η μοναξιά έχουν δυσμενείς επιπτώσεις για την υγεία του ατόμου, τόσο ψυχικά όσο και σωματικά.

Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε Ηλικία, που υλοποιείται από το Ινστιτούτο Prolepsis, βασίζεται στον εθελοντισμό και λειτουργεί υποστηρικτικά για την ευάλωτη ομάδα των ατόμων Τρίτης Ηλικίας, καταπολεμώντας τον κοινωνικό αποκλεισμό και δημιουργώντας δεσμούς φιλίας μέσα από την ανθρώπινη επαφή. 

To Ινστιτούτο Prolepsis, ένας μη κερδοσκοπικός επιστημονικός οργανισμός που δραστηριοποιείται στον χώρο της δημόσιας υγείας από το 1990, υλοποιεί δράσεις που στοχεύουν στην καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και στην προαγωγή της υγείας του πληθυσμού, ιδιαίτερα των ευάλωτων ομάδων. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής.

Ρυθμίσεις
Search NN Website