Βοήθεια
Type Example Notes
Fuzzy kettle~ Contain terms that are close to the word kettle, such as cattle
Wild cat* Contain terms that begin with cat, such as category and the extact term cat itself
Exact-Single orange Contain the term orange
Exact-Phrase "dnn is awesome" Contain the exact phase dnn is awesome
OR orange bike Contain the term orange or bike, or both. OR, if used, must be in uppercase
orange OR bike
AND orange AND bike Contain both orange and bike. AND must be in uppercase
Combo (agile OR extreme) AND methodology Contain methodology and must also contain agile and/or extreme
Αποτελέσματα ανά σελίδα
Μειώστε τα αποτελέσματα με συγκεκριμένες ετικέτες
Προσδιορίστε χρονικό διάστημα για να μειώσετε τα αποτελέσματα
Μειώσετε τα αποτελέσματα επιλέγοντας συγκεκριμένες πηγές
Τα αποτελέσματα περιέχουν ακριβώς τις λέξεις
Ρυθμίσεις
Search NN Website