Ασφάλεια Υγείας ΝΝ Orange Cross - NN Hellas

Προχωρήστε μπροστά

με σιγουριά. Σας καλύπτουμε.

NN Orange Cross

Προχωρήστε μπροστά με σιγουριά. Σας καλύπτουμε.

Πώς θα ήταν εάν κάθε σας ανάγκη είχε καλυφθεί πριν προκύψει; Αυτό το φιλόδοξο στόχο εξυπηρετούν τα νέα ασφαλιστικά προγράμματα υγείας  NN Orange Cross. Απλά, ευέλικτα και ξεκάθαρα, για να επιλέξετε αυτό που σας καλύπτει καλύτερα.

Αν θέλετε να σχηματίσετε μια πιο πλήρη εικόνα των αναγκών και των επιλογών σας, επικοινωνήστε μαζί μας. Με την εμπειρία και την κατάρτιση που διαθέτουμε, θα σας βοηθήσουμε να πάρετε τη σωστή απόφαση.

NN Orange Cross Plus

 

 • Έως €1.000.000 ετησίως
 • 100% κάλυψη σε συμβεβλημένο και δημόσιο νοσοκομείο
 • 80% κάλυψη σε μη συμβεβλημένο νοσοκομείο
 • 100% κάλυψη εκτός Ελλάδος (90% κάλυψη σε Η.Π.Α., Καναδά)

Περισσότερα

NN Orange Cross 4

 

 • Έως €1.000.000 ετησίως
 • 100% κάλυψη (μείον €10.000 εκπιπτόμενο) σε συμβεβλημένα νοσοκομεία στην Ελλάδα
 • 100% κάλυψη σε δημόσιο νοσοκομείο
 • 80% κάλυψη (μείον €10.000 εκπιπτόμενο) σε μη συμβεβλημένα και νοσοκομεία εκτός Ελλάδος

Περισσότερα

NN Orange Cross 1

 

 • Έως €1.000.000 ετησίως
 • 100% κάλυψη (μείον 20% συμμετοχή με μέγιστο ετήσιο ποσό συμμετοχής €300 σε συμβεβλημένα νοσοκομεία στην Ελλάδα)
 • 100% κάλυψη σε δημόσιο νοσοκομείο
 • 80% κάλυψη (με κατώτατο όριο συμμετοχής €600 το χρόνο) σε μη συμβεβλημένα και νοσοκομεία εκτός Ελλάδος

Περισσότερα

NN Orange Cross 2

 

 • Έως €1.000.000 ετησίως
 • 100% κάλυψη (μείον €1.500 εκπιπτόμενο) σε συμβεβλημένα νοσοκομεία στην Ελλάδα
 • 100% κάλυψη σε δημόσιο νοσοκομείο
 • 80% κάλυψη (μείον €1.500 εκπιπτόμενο) σε μη συμβεβλημένα και νοσοκομεία εκτός Ελλάδος

Περισσότερα

NN Orange Cross 3

 

 • Έως €1.000.000 ετησίως
 • 100% κάλυψη (μείον €3.000 εκπιπτόμενο) σε συμβεβλημένα νοσοκομεία στην Ελλάδα
 • 100% κάλυψη σε δημόσιο νοσοκομείο
 • 80% κάλυψη (μείον €3.000 εκπιπτόμενο) σε μη συμβεβλημένα και νοσοκομεία εκτός Ελλάδος

Περισσότερα

Ρυθμίσεις
Search NN Website