Ασφάλιση Εργαζομένων | Προσωπικού | Ανθρώπινου Δυναμικού - NN Hellas
 

Εξειδικευμένα Ομαδικά Προγράμματα

Αν έχετε ειδικές απαιτήσεις από την ομαδική ασφάλιση του προσωπικού σας, έχουμε να προτείνουμε ένα πλήρες φάσμα από σύγχρονες ομαδικές ασφαλίσεις, που μπορούν να περιλαμβάνουν:

 • Ομαδική Ασφάλεια Ζωής
 • Μόνιμη Ολική Ανικανότητα
 • Ασφάλιση Θανάτου
 • Μόνιμη Ανικανότητα από Ατύχημα
 • Ασφάλιση Σοβαρών Ασθενειών
 • Ασφάλιση Ιατροφαρμακευτικών Δαπανών από Ατύχημα
 • Ασφάλιση Πρόσκαιρης Ανικανότητας για Εργασία από Ατύχημα ή Ασθένεια
 • Νοσοκομειακό Επίδομα
 • Νοσοκομειακή Περίθαλψη
 • Εξωνοσοκομειακή Περίθαλψη
 • Χειρουργικό Επίδομα
 • Ευρεία Νοσοκομειακή και Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη
 • Ασφάλιση Εξόδων Επείγουσας Μεταφοράς
 • Συντονιστικό Ιατρικό Κέντρο 24ωρης Βάσης


Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας.

Ρυθμίσεις
Search NN Website