Διοίκηση NN Hellas - Ασφαλιστική Εταιρεία

Διοίκηση

  • Μαριάννα Πολιτοπούλου | Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος
  • Κωνσταντίνος Κουγιουμουτζής | Γενικός Διευθυντής Λειτουργιών
  • Gabor Szegedi | Γενικός Οικονομικός Διευθυντής
  • Frederick Lathioor | Γενικός Διευθυντής Διαχείρισης Κινδύνου
  • Λώρα Αναστασοπούλου | Γενική Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού
Search NN Website