Διοίκηση

  • Μαριάννα Πολιτοπούλου | Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνουσα Σύμβουλος
  • Κωνσταντίνος Κουγιουμουτζής | Γενικός Τεχνικός Διευθυντής Υγείας
  • Μιχάλης Σωτηράκος | Γενικός Διευθυντής Πωλήσεων
  • Ελένη Μαθιού - Rose | Γενική Διευθύντρια Marketing
  • Gabor Szegedi | Γενικός Οικονομικός Διευθυντής
  • Θεόδωρος Γναρδέλλης | Γενικός Διευθυντής Στρατηγικού & Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
  • Camiel Coremans | Γενικός Διευθυντής Λειτουργιών
  • Γεώργιος Μπιμπίρης | Γενικός Διευθυντής Διαχείρισης Κινδύνου
  • Φωτεινή Αποστολοπούλου | Γενική Διευθύντρια Νομικής Υπηρεσίας & Κανονιστικής Συμμόρφωσης
Search NN Website
Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί Cookies για μία καλύτερη εμπειρία πλοήγησης
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ