Διοίκηση

  • Φιλίππα Μιχάλη | Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλος
  • Frederick Lathioor | Γενικός Διευθυντής Διαχείρισης Κινδύνου 
  • Gabor Szegedi | Γενικός Οικονομικός Διευθυντής
  • Διονύσης Νοδάρος | Γενικός Διευθυντής Πωλήσεων
  • Κωνσταντίνος Κουγιουμουτζής | Γενικός Διευθυντής Λειτουργιών
  • Λώρα Αναστασοπούλου | Γενική Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού
  • Φρύνη Παυλίδου | Γενική Διευθύντρια Τεχνολογίας
Ρυθμίσεις
Search NN Website