Νεανική Εκπαίδευση & Επιχειρηματικότητα

My Career

Μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε το 2019 σε συνεργασία με το Junior Achievement Greece και υποστηρίζει εφήβους στην κατανόηση των δεξιοτήτων τους, με σκοπό τη συνειδητή επιλογή των μελλοντικών σπουδών και επαγγέλματος. Επίσης, έχει στόχο να γεφυρώσει την απόσταση μεταξύ της εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας. Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο για να υλοποιείται πλήρως διαδικτυακά σε σχολικό επίπεδο μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού My Career – JA Greece (mycareer-ja.gr) 

Στόχοι προγράμματος:

  • Να ενημερωθούν οι μαθητές για τις STEM (Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική και Μαθηματικά)
  • Να συσχετίσουν τα ενδιαφέροντά τους, τις σπουδές τους στο σχολείο και τις ευκαιρίες που προσφέρονται σε υψηλής ζήτησης καριέρες
  • Να χορηγηθεί τεστ Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων και να συζητηθούν τα αποτελέσματα με συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού
  • Να πραγματοποιηθούν επισκέψεις σε σχολεία από σχεδόν όλους τους Νομούς της Ελλάδας, προκειμένου μαθητές ακόμα και σε δυσπρόσιτα σχολεία να έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν τις κλίσεις τους

Μέχρι σήμερα, στο πρόγραμμα έχουν συμμετάσχει πάνω από 7.500 μαθητές από 419 σχολεία σε 50 νομούς της Ελλάδας*. 

*Αποτελέσματα Μάιος 2019 έως Απρίλιο 2024.
 

Διαγωνισμός Κοινωνικής Καινοτομίας

Δίνει τη δυνατότητα σε νέους να αναπτύξουν κριτική σκέψη και να εξοικειωθούν με τη λειτουργία των επιχειρήσεων σήμερα. Κατά τη διάρκειά του, ομάδες 15-18 ετών, καλούνται να αναπτύξουν καινοτόμες προτάσεις, οι οποίες δίνουν λύσεις σε σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα. Το 2024 στο πρόγραμμα συμμετείχαν 23 στελέχη της εταιρίας με 458 ώρες εθελοντικής εργασίας. 

 

Leaders for a Day

Στο πρόγραμμα λαμβάνουν μέρος μαθητές και μαθήτριες ηλικίας 15 – 18 ετών από δημόσια και ιδιωτικά σχολεία της Αθήνας και της περιφέρειας, οι οποίοι έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την εργασιακή καθημερινότητα των στελεχών μας για μία ημέρα. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους στα κεντρικά γραφεία της NN Hellas, συνομιλούν με τα στελέχη μας για τη φύση του αντικειμένου τους και τις αρμοδιότητες των διαφόρων τμημάτων, συμβάλλοντας έτσι ενεργά στον επαγγελματικό προσανατολισμό τους.

Ρυθμίσεις
Search NN Website