Υποστήριξη Αγοράς - Εταιρική Υπευθυνότητα NN Hellas

Αγορά

Η δραστηριοποίησή μας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ίδια την κοινωνία, από τη στιγμή που ο βασικός προσανατολισμός των προγραμμάτων μας είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής και η διασφάλιση του οικονομικού μέλλοντος των ανθρώπων. Για το λόγο αυτό, στην NN Hellas στηρίζουμε εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται από ελληνικούς και διεθνείς οργανισμούς και έχουν ως στόχο την ενημέρωση του ευρύτερου κοινού. Ενδεικτικά ορισμένα από τα συνέδρια που έχουμε χορηγήσει έως σήμερα:​

  • 9ο Insurance Conference (2016)
  • Work in Progress – Το συνταξιοδοτικό στην Ελλάδα του σήμερα (2016)
  • 8ο Insurance Conference (2015)
  • ΕΙΑΣ ημερίδα «Μια σύγχρονη προσέγγιση στις Πωλήσεις Ασφαλειών» (2015).
  • ΜDRT (2011).
  • KPMG ημερίδα «Διασφαλίζοντας τις Συντάξεις στην Ελλάδα» (2011).
  • Εconomist Roundtable (2011).
  • Ιnsurance Money Conference (2010).
  • Εconomist συνέδριο «Ανασχηματίζοντας το συνταξιοδοτικό σύστημα της Ελλάδος» (2010).
  • Banker Conference “To μέλλον της ασφάλισης στην Ελλάδα» (2010).
Settings
Search NN Website