Νεανική Εκπαίδευση & Επιχειρηματικότητα

My Career

Το 2019, δημιουργήσαμε το πρωτοποριακό πρόγραμμα επαγγελματικού προσανατολισμού, “My Career”, σε συνεργασία με το Junior Achievement Greece. Η εν λόγω πρωτοβουλία, υλοποιήθηκε πιλοτικά τον Μάϊο και τον Ιούνιο του 2019 με επισκέψεις σε σχολεία της περιφέρειας και συγκεκριμένα σε Ιωάννινα, Αλεξανδρούπολη, Ρόδο, Κάλυμνο και Κρήτη. Κατά τις επισκέψεις στα σχολεία πραγματοποιήθηκαν ψηφιακά τεστ επαγγελματικών δεξιοτήτων, σε συνδυασμό με τον τύπο προσωπικότητας των συμμετεχόντων. Οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα να συζητήσουν για τις πραγματικές ευκαιρίες που υπάρχουν στην αγορά εργασίας, σε άμεσο συσχετισμό με τα ενδιαφέροντά τους. Με την πολύτιμη υποστήριξη των ανθρώπων του JA Greece, προσδιόρισαν το αντικείμενο των σπουδών που θα τους βοηθήσει να ακολουθήσουν την επιθυμητή τους καριέρα. Με την ολοκλήρωση της πιλοτικής αυτής φάσης, δημιουργήθηκε η ηλεκτρονική πλατφόρμα σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού, την οποία, μέχρι τις αρχές του 2020, 650 μαθητές έχουν επισκεφθεί με στόχο να κατανοήσουν τις δεξιότητες τους και να επιλέξουν συνειδητά τόσο τις σπουδές τους όσο και το μελλοντικό τους επάγγελμα. Τον Απρίλιο του 2020, σε συνεργασία με το JA Greece, προσφέραμε πρόσβαση σε επιπλέον 500 μαθητές από όλη την Ελλάδα στο ψηφιακό πρόγραμμα «My Career». Παράλληλα, δωρίσαμε, μέσω κλήρωσης, 50 tablets συμβάλλοντας έτσι στην κάλυψη των αναγκών μαθητών της περιφέρειας σε τεχνολογικό εξοπλισμό. Μέχρι σήμερα το πρόγραμμα «My Career» έχει υλοποιηθεί σε 386 σχολεία σε όλη την Ελλάδα, υποστηρίζοντας περίπου 5.511 μαθητές.
 

Διαγωνισμός Κοινωνικής Καινοτομίας

Έχοντας πάντα ως στόχο τη στήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία εκπαιδευτικών ευκαιριών για τη μαθητική κοινότητα, διοργανώνουμε τον Διαγωνισμό Κοινωνικής Καινοτομίας από το 2016 σε συνεργασία με το Junior Achievement Greece. Ο εν λόγω διαγωνισμός, ο οποίος στηρίζεται από τον Όμιλο ΝΝ σε παγκόσμιο επίπεδο, δίνει τη δυνατότητα σε νέους να αναπτύξουν κριτική σκέψη και να εξοικειωθούν με τη λειτουργία των επιχειρήσεων σήμερα. Κατά τη διάρκειά του, ομάδες 15-18 ετών, καλούνται να αναπτύξουν καινοτόμες προτάσεις, οι οποίες δίνουν λύσεις σε σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα. Τα στελέχη μας συμμετέχουν είτε ως σύμβουλοι είτε ως κριτές. Μεταδίδοντας τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους, λειτουργούν υποστηρικτικά προς τους μαθητές και τη μετέπειτα σταδιοδρομία τους.

 

Leaders for a Day

Από το 2017 υλοποιούμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Leaders for a Day” μαζί με το Junior Achievement Greece. Στο πρόγραμμα λαμβάνουν μέρος μαθητές και μαθήτριες ηλικίας 15 – 18 ετών από δημόσια και ιδιωτικά σχολεία της Αθήνας και της περιφέρειας, οι οποίοι έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την εργασιακή καθημερινότητα των στελεχών μας για μία ημέρα. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους στα Κεντρικά Γραφεία της NN Hellas, συνομιλούν με τα στελέχη μας για τη φύση του αντικειμένου τους και τις αρμοδιότητες των διαφόρων τμημάτων, συμβάλλοντας έτσι ενεργά στον επαγγελματικό προσανατολισμό τους 

 

Πρόγραμμα υποτροφιών ΝΝ Future Matters

Από το 2015 σε συνεργασία με τον Όμιλο ΝΝ υλοποιήθηκε το πρόγραμμα υποτροφιών ΝΝ Future Matters, παραμένοντας σταθεροί στις αξίες της εταιρίας «Νοιαζόμαστε, Είμαστε Ξεκάθαροι, Δεσμευόμαστε» και στην επένδυσή μας για την εκπαίδευση της νέας γενιάς. Έτσι, μέχρι το 2022, 62 Έλληνες φοιτητές έχουν λάβει υποτροφίες ύψους 5.000 έως 10.000 ευρώ για να πραγματοποιήσουν τις μεταπτυχιακές σπουδές τους σε επιλεγμένα Πανεπιστήμια της Ολλανδίας. Συμπληρωματικά, κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στην Ολλανδία, κάθε ένας από τους υποτρόφους καθοδηγούνταν και υποστηρίζοταν από ένα στέλεχος του Ομίλου NN.

 

 

Ρυθμίσεις
Search NN Website