Ρυθμίσεις

Τρόποι εξόφλησης ασφαλίστρων


Εξοφλήστε τα ασφάλιστρά σας με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

1. Μέσω τράπεζας

Χρησιμοποιήστε τον κωδικό ηλεκτρονικής πληρωμής (RF) που αναγράφεται στο έντυπο «Ειδοποίηση Πληρωμής Ασφαλίστρων» και εξοφλήστε τα ασφάλιστρά σας μέσω οποιασδήποτε τράπεζας συμμετέχει στο διατραπεζικό σύστημα ΔΙΑΣ:

  • Web banking
  • Phone banking 
  • Πληρωμή σε κατάστημα
  • Πάγια εντολή

Εναλλακτικά, σκανάρετε τον αντίστοιχο QR κωδικό από το mobile banking των τραπεζών που το παρέχουν.

2. Μέσω ΕΛΤΑ

Στα καταστήματα των ΕΛΤΑ με τον κωδικό ηλεκτρονικής πληρωμής (RF) ή το barcode που θα βρείτε  στο έντυπο «Ειδοποίηση Πληρωμής Ασφαλίστρων».

3. Online μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας myNN

Δημιουργώντας λογαριασμό στην ψηφιακή πλατφόρμα my.nnhellas.gr > Ενότητα «Online πληρωμή», έχετε τη δυνατότητα να εξοφλήσετε το ασφάλιστρό σας εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια (εφόσον η δυνατότητα αυτή παρέχεται από το πρόγραμμά σας).

 

Σημαντικές πληροφορίες:

  • Σε ασφαλιστήρια που έχουν διατεθεί αποκλειστικά μέσω της Πειραιώς Financial Holdings η εξόφληση των ασφαλίστρων γίνεται μέσω των υπηρεσιών της τράπεζας.
  • Τυχόν τραπεζικά έξοδα δεν αποτελούν χρέωση της NN Hellas.
  • Οι αποδεκτοί και έγκυροι τρόποι πληρωμής αναφέρονται ανωτέρω. Η καταβολή ασφαλίστρων με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ή σε οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν αναγνωρίζεται από την εταιρία και δεν θεωρείται εξόφληση.

Search NN Website