Ρυθμίσεις

Τρόποι εξόφλησης ασφαλίστρων για κατόχους προγραμμάτων NN Hellas

 

Μέσω web ή phone banking:

  • Τράπεζα Πειραιώς: Eπιλέξτε πληρωμή και χρησιμοποιήστε τον 20ψήφιο κωδικό που αναγράφεται στην ειδοποίηση πληρωμής (Τράπεζα Πειραιώς: 100ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ).
  • Συνεργαζόμενες τράπεζες Alpha, Eurobank, Εθνική Τράπεζα: Eπιλέξτε πληρωμή και χρησιμοποιήστε τον 20ψήφιο κωδικό, ο οποίος ξεκινάει με τον αριθμό του ασφαλιστηρίου σας, όπως αναγράφεται στην ειδοποίηση πληρωμής.
  • Για εξόφληση στις υπόλοιπες τράπεζες που συμμετέχουν στο διατραπεζικό σύστημα ΔΙΑΣ, μέσω web banking ή καταστήματος χρησιμοποιείτε τον κωδικό πληρωμής, ο οποίος ξεκινάει με τον αριθμό του ασφαλιστηρίου σας.

 

Μέσω κατάθεσης:

  • Τράπεζα Πειραιώς: Με μεταφορά του ποσού που αφορά στα ασφάλιστρά σας από το λογαριασμό σας, κάνοντας χρήση του 20ψήφιου κωδικού που αναγράφεται στην ειδοποίηση πληρωμής (Τράπεζα Πειραιώς: 100ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ).
  • Στις συνεργαζόμενες τράπεζες Πειραιώς, Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα με χρήση του 20ψήφιου κωδικού που αναγράφεται στην ειδοποίηση πληρωμής 100ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ.
  • Στις υπόλοιπες τράπεζες που συμμετέχουν στο διατραπεζικό σύστημα ΔΙΑΣ  χρησιμοποιείτε τον κωδικό πληρωμής, ο οποίος ξεκινάει με τον αριθμό του ασφαλιστηρίου σας.

 

Μέσω κατάθεσης στα ΕΛ.ΤΑ, με το έντυπο της ταχυπληρωμής ή χρησιμοποιώντας τον κωδικό πληρωμής, ο οποίος ξεκινάει με τον αριθμό του ασφαλιστηρίου σας.

 

Σημαντικές πληροφορίες:

  • Σε ασφαλιστήρια που έχουν διατεθεί αποκλειστικά μέσω της Πειραιώς Financial Holdings η εξόφληση των ασφαλίστρων γίνεται μέσω των υπηρεσιών της Τράπεζας (web ή phone banking, πάγια εντολή, κατάθεση).
  • Τυχόν τραπεζικά έξοδα δεν αποτελούν χρέωση της NN Hellas.
  • Οι αποδεκτοί και έγκυροι τρόποι πληρωμής αναφέρονται ανωτέρω. Η καταβολή ασφαλίστρων με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ή σε οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν αναγνωρίζεται από την εταιρία και δε θεωρείται εξόφληση.

Search NN Website