Ρυθμίσεις

Τρόποι εξόφλησης ασφαλίστρων


Εξοφλήστε τα ασφάλιστρά σας με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

1. Μέσω τράπεζας

Χρησιμοποιήστε τον κωδικό ηλεκτρονικής πληρωμής (RF) που αναγράφεται στο έντυπο «Ειδοποίηση Πληρωμής Ασφαλίστρων» και εξοφλήστε τα ασφάλιστρά σας μέσω οποιασδήποτε τράπεζας συμμετέχει στο διατραπεζικό σύστημα ΔΙΑΣ:

  • Web banking
  • Phone banking 
  • Πληρωμή σε κατάστημα
  • Πάγια εντολή

Εναλλακτικά, σκανάρετε τον αντίστοιχο QR κωδικό από το mobile banking των τραπεζών που το παρέχουν.

2. Μέσω ΕΛΤΑ

Στα καταστήματα των ΕΛΤΑ με τον κωδικό ηλεκτρονικής πληρωμής (RF) ή το barcode που θα βρείτε  στο έντυπο «Ειδοποίηση Πληρωμής Ασφαλίστρων».

3. Online μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας myNN

Δημιουργώντας λογαριασμό στην ψηφιακή πλατφόρμα my.nnhellas.gr > Ενότητα «Online πληρωμή», έχετε τη δυνατότητα να εξοφλήσετε τα ασφάλιστρά σας εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια (εφόσον η δυνατότητα αυτή παρέχεται από το πρόγραμμά σας).

 

Σημαντικές πληροφορίες:

  • Σε ασφαλιστήρια που έχουν διατεθεί αποκλειστικά μέσω της Πειραιώς Financial Holdings η εξόφληση των ασφαλίστρων γίνεται μέσω των υπηρεσιών της τράπεζας.

  • Τυχόν τραπεζικά έξοδα δεν αποτελούν χρέωση της NN Hellas.

  • Οι αποδεκτοί και έγκυροι τρόποι πληρωμής αναφέρονται ανωτέρω. Η καταβολή ασφαλίστρων με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ή σε οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν αναγνωρίζεται από την εταιρία και δεν θεωρείται εξόφληση.

  • Στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της συγχώνευσης με απορρόφηση της NN Hellas II (πρώην MetLife) από την NN Hellas, σας ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση καταβολής οποιουδήποτε ποσού από την εταιρία (όπως π.χ. στις περιπτώσεις λήξης, εξαγοράς ή αποζημίωσης), ως καταθέτης της συναλλαγής θα εμφανίζεται η επωνυμία NN Hellas (ex-NN Hellas II).
Search NN Website