Εταιρική Υπευθυνότητα NN Hellas

Ενισχύουμε την ελληνική κοινωνία και οικονομία, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε ενέργειες κοινωνικής υπευθυνότητας που εστιάζουν:

  • στην οικονομική ευημερία
  • στη σωματική και ψυχική ευημερία

Οι δράσεις μας είναι πλήρως ευθυγραμμισμένες με τις αξίες μας «Νοιαζόμαστε, Είμαστε Ξεκάθαροι, Δεσμευόμαστε», καθώς και με τους στρατηγικούς πυλώνες κοινωνικής προσφοράς του Ομίλου NN.

Περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις εταιρικής υπευθυνότητας του Ομίλου ΝΝ μπορείτε να βρείτε εδώ.

Κοινωφελές Έργο & Έκτακτες Ανάγκες

Ψυχική & Σωματική Υγεία

Φροντίδα της Τρίτης Ηλικίας

Εθελοντισμός

Νεανική Εκπαίδευση & Επιχειρηματικότητα

Ρυθμίσεις
Search NN Website