Εταιρική Υπευθυνότητα NN Hellas

Ενισχύουμε την ελληνική κοινωνία και οικονομία, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε ενέργειες που εστιάζουν κυρίως στη νέα γενιά, επενδύοντας στο μέλλον, την υγεία, ψυχική και σωματική, καθώς και στη φροντίδα της τρίτης ηλικίας. 

Οι δράσεις μας είναι πλήρως ευθυγραμμισμένες με τις αξίες μας «Νοιαζόμαστε, Είμαστε Ξεκάθαροι, Δεσμευόμαστε», καθώς και με τους στρατηγικούς πυλώνες κοινωνικής προσφοράς του Ομίλου NN.

Περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις εταιρικής υπευθυνότητας του Ομίλου ΝΝ μπορείτε να βρείτε εδώ.
 

Κοινωνία & Παιδί

Τρίτη Ηλικία

Εθελοντισμός

Νεανική Εκπαίδευση & Επιχειρηματικότητα

Ρυθμίσεις
Search NN Website