Εταιρική Υπευθυνότητα NN Hellas

Ενισχύουμε την Ελληνική κοινωνία και οικονομία, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε ενέργειες που εστιάζουν κυρίως στη νέα γενιά, επενδύοντας στο μέλλον.

Οι δράσεις μας είναι πλήρως ευθυγραμμισμένες με τις αξίες μας «Νοιαζόμαστε, Είμαστε Ξεκάθαροι, Δεσμευόμαστε» καθώς και με τους πυλώνες του “NN Future Matters”, του Προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου NN.

Παρέχουμε ευκαιρίες εκπαίδευσης στη νέα γενιά και υποστηρίζουμε φοιτητές, που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες.

Περισσότερες πληροφορίες για τις συνολικές δράσεις του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου ΝΝ μπορείτε να βρείτε εδώ.

Κοινωνία & Παιδί

Αθλητισμός

Τρίτη Ηλικία

Νεανική Εκπαίδευση & Επιχειρηματικότητα

Εθελοντισμός

Ρυθμίσεις
Search NN Website