Εταιρική Υπευθυνότητα NN Hellas

Ζήσε Υπεύθυνα

Για εμάς η εταιρική υπευθυνότητα δεν είναι λέξεις. Είναι πράξεις.

Εταιρική Υπευθυνότητα NN Hellas

Το 2010 η NN Hellas δημιούργησε το πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας «Ζήσε Υπεύθυνα». Για εμάς, η υπεύθυνη συμπεριφορά αφορά όλους: τους εργαζόμενους, τους συνεργάτες και τους πελάτες μας. Το πρόγραμμα βασίζεται σε διάφορους πυλώνες, με τους βασικότερους να αφορούν στο Περιβάλλον και την Κοινωνία & το Παιδί.


Οι πρωτοβουλίες μας ευθυγραμμίζονται με τους πυλώνες του Παγκόσμιου Προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας του Ομίλου ΝΝ, γνωστό και ως "NN Future Matters". Το πρόγραμμα αυτό προσφέρει στην τοπική κοινωνία, υποστηρίζοντας παιδιά και νέους ανθρώπους . Δημιουργεί οικονομικές ευκαιρίες και ευκαιρίες εκπαίδευσης, ενώ υποστηρίζει και οικογένειες με παιδιά που αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές δυσκολίες.

Κοινωνία & Παιδί

Εργαζόμενοι

Περιβάλλον

Αθλητισμός

Νεανική Εκπαίδευση & Επιχειρηματικότητα

Ρυθμίσεις
Search NN Website