Έξτρα παροχές παλαιών προγραμμάτων υγείας

Λίστες Ιατρών παλαιών προγραμμάτων υγείας

Πληροφορίες για το προϊόν ABC Health Care (πρώην NN Hellas II)

Πληροφορίες για το προϊόν HealthNet (πρώην NN Hellas II)

Πρόσθετα προνόμια

Νοσηλεία σε τέσσερα ιδιωτικά νοσοκομεία:

  • Ευρωκλινική Αθηνών
  • Ευρωκλινική Παίδων
  • Βιοκλινική (Θεσσαλονίκη)
  • Euromedica Γενική Κλινική (Θεσσαλονίκη)

Συντονιστικό κέντρο: 210-9975529 (απο σταθερό ή κινητό με χρέωση αστικής μονάδας)

Ρυθμίσεις
Search NN Website