Νοιάζομαι για το παιδί μου

 

Έχοντας συνεχώς τον άνθρωπο στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων μας, υποστηρίζουμε το πρόγραμμα «Νοιάζομαι για το παιδί μου», μια σημαντική πρωτοβουλία για την ψυχική υγεία του παιδιού και της οικογένειας που υλοποιείται από το Ινστιτούτο Prolepsis.


Στόχος του προγράμματος είναι να ενδυναμώσει το ρόλο των γονέων, των κηδεμόνων, αλλά και των ηλικιωμένων μελών της οικογένειας, όσον αφορά στην πρόληψη αλλά και την αντιμετώπιση δυσκολιών και προβλημάτων ψυχικής υγείας που βιώνουν στην καθημερινότητά τους σε σχέση με τα παιδιά. 


Από το Νοέμβριο του 2022 μέχρι και σήμερα υλοποιούνται, διαδικτυακά, διαδραστικά εκπαιδευτικά σεμινάρια και βιωματικά εργαστήρια με ειδικούς επιστήμονες, τα οποία εστιάζουν σε θεματικούς άξονες, όπως: Ψυχική Ανθεκτικότητα, Εξαρτήσεις, Εκφοβισμός, Αυτοεκτίμηση & Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, Διαγενεακές Σχέσεις & Ψυχική Υγεία, Όρια, Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σελίδα https://noiazomai.prolepsis.gr/.

 

Ρυθμίσεις
Search NN Website