Παροχές υπηρεσίας επείγουσας μεταφοράς

 

Ατύχημα ή ξαφνική ασθένεια στην Ελλάδα

Είμαστε κοντά σας για να σας βοηθήσουμε σε τυχόν έκτακτα περιστατικά (λόγω ατυχήματος ή ασθένειας). H υπηρεσία αυτή προσφέρεται από την Greek Flying Doctors, μια από τις μεγαλύτερες τις μεγαλύτερες και πλέον έμπειρες εταιρίες παροχής υπηρεσιών επείγουσας μεταφοράς στην Ελλάδα.

Η επείγουσα μεταφορά παρέχεται αποκλειστικά και μόνο σύμφωνα με τις ιατρικές και τεχνικές υποδείξεις που διασφαλίζουν την ασφαλή μετακίνησή σας.

Στην επείγουσα μεταφορά δεν περιλαμβάνονται υπηρεσίες Πρώτων Βοηθειών, μέτρα διάσωσης ή οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία όταν απειλείται η ανθρώπινη ζωή. Σε αυτή την περίπτωση, απευθυνθείτε στο τοπικό κέντρο άμεσης βοήθειας.

 

Παροχές της υπηρεσίας επείγουσας μεταφοράς στην Ελλάδα - Μεταφορά από μη κατάλληλο νοσοκομείο ή κέντρο υγείας σε κατάλληλο νοσοκομείο

Αν εξαιτίας ατυχήματος ή ασθένειας νοσηλεύεστε σε νοσοκομείο ή κέντρο υγείας, το οποίο δεν είναι κατάλληλο για την αντιμετώπιση του περιστατικού σας, η Greek Flying Doctors αναλαμβάνει να σας μεταφέρει σε κατάλληλο νοσοκομείο, με συνοδεία εξειδικευμένου ιατρού.

Πιο συγκεκριμένα, η NN Hellas αναλαμβάνει να καλύψει τα έξοδα συντονισμού και οργάνωσης της μεταφοράς σας, τα έξοδα για ιατρική βοήθεια κατά τη διάρκεια της μεταφοράς σας, καθώς και το κόστος της μεταφοράς σας, εφόσον αυτά παρασχεθούν από την Greek Flying Doctors.

1. Προϋποθέσεις μεταφοράς σας σε κατάλληλο νοσοκομείο στην Ελλάδα:

  • Eνημέρωση της Greek Flying Doctors και αναγγελία σε αυτήν του συμβάντος.
  • Πραγματική ιατρική ανάγκη για τη μεταφορά σας.
  • Η κατάσταση της υγείας σας να επιτρέπει την ασφαλή μεταφορά σας.

Οι ιατροί της Greek Flying Doctors μαζί με το θεράποντα ιατρό και τον ιατρό που σας παρείχε τις πρώτες βοήθειες θα αποφασίζουν από κοινού αν πληρούνται οι προϋποθέσεις.

Σημείωση: Η επιλογή της νοσηλευτικής μονάδας ανήκει σε εσάς ή, σε περίπτωση που εσείς αδυνατείτε να εκφράσετε τη βούλησή σας, στους οικείους σας, εφόσον η επιλεγόμενη ιατρική μονάδα έχει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει το περιστατικό, διαφορετικά η επιλογή ανήκει στην Greek Flying Doctors.

2. Με ποιό μέσο θα γίνει η μετακίνησή σας
Η μετακίνησή σας θα γίνει με ασθενοφόρα οχήματα, αυτοκίνητα, αεροπλάνα και/ή ελικόπτερα. Η επιλογή του μέσου μεταφοράς γίνεται από τους ιατρούς της Greek Flying Doctors και τους θεράποντες ιατρούς του νοσοκομείου ή του κέντρου υγείας όπου νοσηλεύεστε, με γνώμονα την ταχύτερη και ασφαλέστερη μεταφορά σας στο κατάλληλο για την περίθαλψή σας νοσοκομείο.

Η μεταφορά σας θα γίνεται με εναέριο μέσο μεταφοράς εφόσον είναι εφικτό, δηλαδή είναι δυνατή και ασφαλής η προσγείωση του αεροπλάνου ή του ελικοπτέρου στο σημείο που νοσηλεύεστε και εφόσον το τοπικό αεροδρόμιο ή ελικοδρόμιο είναι σε λειτουργία. Γενικά, η τήρηση των
όρων, κανόνων, περιορισμών και κανονισμών προσγείωσης και πτήσης, όπως αυτές καθορίζονται και ισχύουν κάθε φορά από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την παροχή υπηρεσιών εναέριας μεταφοράς/διακομιδής.

Η Greek Flying Doctors δεν ευθύνεται σε περίπτωση απαγόρευσης πτήσεων ή αδυναμίας πρόσβασης στο χώρο όπου νοσηλεύεστε, όταν αυτό οφείλεται σε εντολή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας ή άλλης αρμόδιας Κρατικής Αρχής. Η Greek Flying Doctors υποχρεούται να προβεί στη μεταφορά/διακομιδή σας αμέσως μόλις αρθούν τα εμπόδια από την απαγόρευση πτήσεων ή τη σχετική αδυναμία πρόσβασης.

3. Καλύπτεται και η μεταφορά συνοδού σας
Κατά τη μεταφορά σας, και ανάλογα με τη σοβαρότητα της κατάστασής σας, η Greek Flying Doctors αναλαμβάνει τη μεταφορά ενός ατόμου ως συνοδού σας και του θεράποντα ιατρού σας, εάν το ζητήσετε.

4. Ποιό είναι το ανώτατο όριο παροχής σας
Δεν υπάρχει ανώτατο όριο στην παροχή της υπηρεσίας επείγουσας μεταφοράς.

 

Τρόπος λειτουργίας της υπηρεσίας επείγουσας μεταφοράς

Η NN Hellas πληρώνει για λογαριασμό σας στην Greek Flying Doctors το κόστος για την υπηρεσία επείγουσας μεταφοράς που θα έχει παρασχεθεί.

Σε περίπτωση ανάγκης επικοινωνήστε άμεσα με την εταιρία Greek Flying Doctors για την αναγγελία του συμβάντος.

Θα χρειαστεί να δηλώσετε:

  • Το ονοματεπώνυμό σας.
  • Τον τόπο μόνιμης κατοικίας σας.
  • Ότι είστε κάτοχος ασφαλιστηρίου ΝΝ Orange Cross.
  • Το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνο του θεράποντος ιατρού σας στο νοσοκομείο ή στο κέντρο υγείας όπου νοσηλεύεστε.
  • Το όνομα, τη διεύθυνση και το τηλέφωνο του νοσοκομείου ή κέντρου υγείας όπου νοσηλεύεστε.

Η επίσημη αναγγελία του περιστατικού στην Greek Flying Doctors θα γίνεται γραπτά (π.χ. με e-mail, φαξ) είτε από εσάς, είτε από το θεράποντα ιατρό σας, είτε από το κέντρο υγείας ή το περιφερειακό νοσοκομείο όπου ήδη νοσηλεύεστε. Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται γραπτή έγκριση του ιατρού του κέντρου υγείας ή του νοσοκομείου όπου ήδη νοσηλεύεστε, ότι μπορείτε να διακομισθείτε με σχετική ασφάλεια της ζωής και της υγείας σας.

Ρυθμίσεις
Search NN Website