NN Ελληνικών Ομολόγων

O επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη εισοδήματος και δευτερευόντως υπεραξιών κυρίως σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου και δευτερευόντως σε λοιπές ελληνικές εκδόσεις

Γενικές Πληροφορίες
Όνομα NN ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
Κατηγορία Ομολογιακό Ελλάδα
Κωδικός Bloomberg CITFINC GA
Άδεια Σύστασης

116/21.07.92, ΦΕΚ: 504/Β/06.08.92, Τροπ. 419/25.07.2022

Επενδυτικός Κίνδυνος 5 (από 7)
Ημερομηνία Έναρξης 12/05/98
Θεματοφύλακας Eurobank A.E.
Δείκτης Αναφοράς (Benchmark) Εσωτερικός Δείκτης Αναφοράς

Επενδυτικός Σκοπός

Στόχος του Α/Κ είναι η επίτευξη εισοδήματος από τόκους και η πραγματοποίηση υπεραξιών επενδύοντας κυρίως σε ομόλογα και εξομοιούμενους με αυτά χρεωστικούς τίτλους που εκδίδει το Ελληνικό Δημόσιο και εταιρίες με καταστατική έδρα την Ελλάδα, με νόμισμα αναφοράς κυρίως το ευρώ. Οι επενδύσεις αθροιστικά σε Κρατικά και Εταιρικά ομόλογα με τα ανωτέρω χαρακτηριστικά θα υπερβαίνουν το 65% του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Δευτερευόντως, το Α/Κ δύναται να επενδύει σε Κρατικά και Εταιρικά Ομόλογα εκδοτών εκτός Ελλάδας και έως 10% σε μετοχές. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο αποσκοπεί στην καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση των χρηματικών διαθεσίμων, μέσω επενδύσεων σε προθεσμιακές καταθέσεις και λοιπών συναφών μέσων της χρηματαγοράς. Στο Α/Κ ασκείται ενεργητικής διαχείριση.

Σε ποιους απευθύνεται

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο απευθύνεται σε επενδυτές με χρονικό ορίζοντα τουλάχιστον 5 ετών, που προσδοκούν εισόδημα υψηλότερο του ταμιευτήριου, από ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο κυρίως ελληνικών ομολόγων. Ο αναλαμβανόμενος κίνδυνος συνίσταται στην διακύμανση των τιμών των ομολόγων ως συνάρτηση της πορείας των επιτοκίων και του πιστωτικού κινδύνου των εκδοτών. Επιπλέον κίνδυνος σχετίζεται με τη μεταβολή της συναλλαγματικής ισοτιμίας του ευρώ έναντι εκδόσεων ομολόγων σε διαφορετικό νόμισμα από το ευρώ. Ο συνολικός αναλαμβανόμενος κίνδυνος χαρακτηρίζεται μέτριος προς υψηλός.

Εξέλιξη Καθαρής Τιμής

Ενεργητικό (€)


Εξαγωγή Ιστορικών Στοιχείων Τιμών Προϊόντος

Από
Έως
Εξαγωγή

Επενδυτική Σύνθεση

Απόδοση
Απόδοση
Ετήσια 31/03/23 - 29/03/24 6.54%
Τριετής 31/03/21 - 29/03/24 -8.77%
Πενταετής 29/03/19 - 29/03/24 14.56%

To A/K λαμβάνει υπόψη τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις στους παράγοντες αειφορίας, μέσω της εφαρμογής κριτηρίων υπεύθυνων επενδύσεων που βασίζονται σε κανόνες, όπως αυτά περιγράφονται στην Πολιτική πλαίσιο Υπεύθυνων Επενδύσεων του Ομίλου NN. Η εξέταση των κύριων δυσμενών επιπτώσεων είναι κυρίως βασισμένη σε κριτήρια αποκλεισμού επενδύσεων και επικεντρώνεται σε επίπεδο εταιρίας, όπως αυτό αναγράφεται στη «Δήλωση Κύριων Δυσμενών Επιπτώσεων στην Αειφορία» της NN Hellas (Βιωσιμότητα (nnhellas.gr)).

Ρυθμίσεις
Search NN Website