Ρυθμίσεις

Η Εταιρία

Προϊόντα

Ενημέρωση Επενδυτών

Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Στον Όμιλο NN, βασίζουμε τις σχέσεις με τους πελάτες μας, στη διαφάνεια και την αμοιβαία εμπιστοσύνη, ως προϋπόθεση μίας καλής και μακροχρόνιας συνεργασίας.

Στο πλαίσιο αυτό, έχουμε προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες προσαρμογές και όλες τις απαιτούμενες ενέργειες και βρισκόμαστε σε πλήρη συμμόρφωση με τον Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (General Data Protection Regulation), τον ευρωπαϊκό κανονισμό, που εφαρμόζεται ταυτόχρονα, σε όλες τις χώρες-μέλη της Ε.Ε. και την τοπική Νομοθεσία  και έχουν σαν στόχο να προστατέψουν την επεξεργασία και χρήση των προσωπικών δεδομένων των πολιτών, από τρίτους μη εξουσιοδοτημένους προς αυτό και να εξασφαλίσει το απόρρητο των προσωπικών τους πληροφοριών.

Για να ενημερωθείτε αναλυτικά για όλα τα δικαιώματα που έχετε αλλά και όλες τις δικές μας υποχρεώσεις, οι οποίες απορρέουν από τον Κανονισμό GDPR, μπορείτε να ανατρέξετε ανά πάσα στιγμή στη «Γνωστοποίηση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων», στα ηλεκτρονικά μέσα που διαθέτουμε για την εξυπηρέτησή σας αλλά και σε έντυπη μορφή.

Στο έγγραφο αυτό μπορείτε επίσης να δείτε διεξοδικά γιατί συλλέγουμε και τηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα και ευαίσθητα προσωπικά σας δεδομένα, σε ποιες περιπτώσεις τα επεξεργαζόμαστε, καθώς και πως διασφαλίζουμε το απόρρητο του χαρακτήρα τους.

Για οποιαδήποτε, περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση χρειαστείτε, για όλα τα θέματα που αφορούν στην εφαρμογή του κανονισμού και στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε  με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων για την ΝΝ Α.Ε.Δ.Α.Κ., κ. Ελευθέριο Ντούφα, στο τηλέφωνο 210- 8787000 ή/και στο е-mail στο: privacy@nnhellas.gr.

Για εμάς στην ΝΝ Α.Ε.Δ.Α.Κ. η ιδιωτικότητα είναι πολύτιμη και αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα να εξασφαλίσουμε την προστασία της.

Κανονισμός προστασίας δεδομένων

ΝΝ Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Με ενδιαφέρει

Κανονισμός προσταστίας δεδομένων

Ανθρώπινο δυναμικό NN Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Με ενδιαφέρει
Search NN Website