NN Ευρωπαϊκό ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού

O επενδυτικός σκοπός του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι η επίτευξη αποδόσεων ανάλογων με αυτές των ευρω-χρηματαγορών

 
Γενικές Πληροφορίες
Όνομα NN ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ
Κατηγορία ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ
Κωδικός Bloomberg ALGRBLF GA
Άδεια Σύστασης

14/250/08.06.2001 - ΦΕΚ: 902/Β/13.07.2001, Τροπ/ση: 419/25.07.2022

Επενδυτικός Κίνδυνος 1 (από 7)
Ημερομηνία Έναρξης 22/12/11
Θεματοφύλακας Eurobank A.E.
Δείκτης Αναφοράς (Benchmark) Εσωτερικός Δείκτης Αναφοράς

Επενδυτικός Σκοπός

Στόχος του Α/Κ είναι η παροχή αποδόσεων ανάλογων με τις αποδόσεις στις ευρω-χρηματαγορές. Το Α/Κ επενδύει κυρίως σε μέσα χρηματαγοράς της παραγράφου 1α και καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα της παραγράφου 1γ του Άρθρου 9 του Κανονισμού ΕΕ 2017/1131. Δευτερευόντως δύναται να επενδύσει σε μερίδια ή μετοχές άλλων ΑΚΧΑ της παραγράφου 1ζ του Άρθρου 9 και σε ομόλογα με τα χαρακτηριστικά των παραγράφων 2 και 3 του Άρθρου 10 του Κανονισμού 2017/1131. Πιο αναλυτικά, το Α/Κ προτίθεται να τοποθετεί τουλάχιστον 65% του καθαρού ενεργητικού του, σε Έντοκα Γραμμάτια (Treasury Bills) και τοκοφόρες καταθέσεις που τηρούνται σε πιστωτικά ιδρύματα κυρίως της Ευρωζώνης. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο εάν κρίνεται σκόπιμο δύναται να επενδύει μέχρι και 100% του καθαρού ενεργητικού του σε Έντοκα Γραμμάτια (Treasury Bills). Επίσης, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο προτίθεται να επενδύει μέχρι το 35% του ενεργητικού του σε κρατικά ομόλογα σταθερού ή κυμαινόμενου επιτοκίου υπολειπόμενης διάρκειας έως 2 έτη, διαπραγματεύσιμα κυρίως σε αγορές της ευρωζώνης και ημερομηνία αναπροσαρμογής του επιτοκίου έως 397 ημέρες. Το Α/Κ επενδύει αποκλειστικά σε χρεόγραφα επενδυτικής διαβάθμισης (με βάση την αξιoλόγηση τουλάχιστον δύο (2) εκ των αναγνωρισμένων οίκων S&P, Moody’s Fitch). Το χαρτοφυλάκιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου δύναται να έχει σταθμισμένη μέση ληκτότητα, δηλαδή υπολειπόμενο χρόνο μέχρι την επόμενη αναπροσαρμογή του επιτοκίου των επιμέρους επενδύσεων, έως έξι (6) μήνες και σταθμισμένη μέση διάρκεια ζωής, δηλαδή υπολειπόμενο χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη των επιμέρους επενδύσεων, έως δώδεκα (12) μήνες.

Σε ποιους απευθύνεται

Το Α/Κ απευθύνεται κυρίως σε βραχυπρόθεσμους επενδυτές που επιθυμούν αποδόσεις ανάλογες αυτών των χρηματαγορών της ευρωζώνης και είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν σχετικά χαμηλό κίνδυνο αγοράς (market risk) και σχετικά χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο (credit risk). Υπογραμμίζεται ότι το παρόν ΑΚΧΑ δεν βασίζεται σε εξωτερική στήριξη για την διασφάλιση ρευστότητας ή την σταθεροποίηση της ΚΑΕ ανα μερίδιο, δεν αποτελεί εγγυημένο επενδυτικό μέσο, διαφέρει από μία επένδυση σε καταθέσεις και δύναται να παρουσιάζει αφενός διακυμάνσεις και αφετέρου αρνητικές αποδόσεις τις οποίες επωμίζεται ο επενδυτής.

Εξέλιξη Καθαρής Τιμής

Ενεργητικό (€)


Εξαγωγή Ιστορικών Στοιχείων Τιμών Προϊόντος

Από
Έως
Εξαγωγή

Επενδυτική Σύνθεση

Απόδοση
Απόδοση
Ετήσια 31/03/23 - 29/03/24 1.95%
Τριετής 31/03/21 - 29/03/24 0.59%
Πενταετής 29/03/19 - 29/03/24 -0.62%

To A/K λαμβάνει υπόψη τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις στους παράγοντες αειφορίας, μέσω της εφαρμογής κριτηρίων υπεύθυνων επενδύσεων που βασίζονται σε κανόνες, όπως αυτά περιγράφονται στην Πολιτική πλαίσιο Υπεύθυνων Επενδύσεων του Ομίλου NN. Η εξέταση των κύριων δυσμενών επιπτώσεων είναι κυρίως βασισμένη σε κριτήρια αποκλεισμού επενδύσεων και επικεντρώνεται σε επίπεδο εταιρίας, όπως αυτό αναγράφεται στη «Δήλωση Κύριων Δυσμενών Επιπτώσεων στην Αειφορία» της NN Hellas (Βιωσιμότητα (nnhellas.gr)).

Ρυθμίσεις
Search NN Website