Ρυθμίσεις

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

{{vm.Settings.chartMaxDate | date: 'dd / MM / yyyy'}}
Αμοιβαία Κεφάλαια Καθ.Ενεργητικό Αριθμός Μεριδίων Καθαρή Τιμή Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Ημερήσια Μεταβολή Μεταβολή από 31/12*
{{item.Name_Gr}} {{item.AUM | number: 2}} {{item.Units | number: 2}} {{item.NAV | number: 4}} {{item.SubscriptionPrice | number: 4}} {{item.RedemptionPrice | number: 4}} {{item.PrevChange | number: 2}} % {{item.YTDChange | number: 2}} %

Εξαγωγή Ιστορικών Στοιχείων Τιμών Προϊόντος

Από
Έως
Εξαγωγή
Search NN Website