Ρυθμίσεις

Η Εταιρία

Προϊόντα

Ενημέρωση Επενδυτών

Εταιρικό Προφίλ

Η NN Α.Ε.Δ.Α.Κ με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 918601000 ιδρύθηκε το 1992 (Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 3/98/04.02.92, ΦΕΚ 246Β/8.4.92), με αποκλειστικό σκοπό τη διαχείριση ΟΣΕΚΑ, και από τότε παραμένει ανάμεσα στις δέκα πρώτες εταιρίες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων στην Ελλάδα με βάση το υπό διαχείριση ενεργητικό.

Η ασφαλιστική εταιρία NN Hellas είναι ο βασικός μέτοχος της NN Α.Ε.Δ.Α.Κ, με ποσοστό 90%, ενώ το υπόλοιπο 10% ανήκει στην Ν.Α. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ-Χ. ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΗΣ.

Η NN Α.Ε.Δ.Α.Κ διαχειρίζεται εννέα αμοιβαία κεφάλαια, τα οποία ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες, όπως Χρηματαγοράς, Ομολογιακά, Μετοχικά, με ελληνικό όσο και διεθνή προσανατολισμό, δίνοντας τη δυνατότητα στους επενδυτές να καλύπτουν όλο το φάσμα των αναγκών τους. Η εταιρία υποστηρίζει επίσης τα ασφαλιστικά προϊόντα Unit Linked της μητρικής NN Hellas.

H NN Α.Ε.Δ.Α.Κ, στα τριάντα δύο χρόνια λειτουργίας της, έχει να επιδείξει σημαντικές διακρίσεις για τις αποδόσεις και την κατάταξη των αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται. Σε συνδυασμό δε με την πολύχρονη πείρα της και τη διεθνή τεχνογνωσία της μητρικής, πρωταγωνιστεί στην ελληνική αγορά και τιμά την εμπιστοσύνη των μεριδιούχων της.

Εποπτεύουσα αρχή: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Search NN Website