NN Ευρωπαϊκών Εταιρικών Ομολόγων

Ο επενδυτικός σκοπός του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι πρωτίστως η επίτευξη εισοδήματος και δευτερευόντως η πραγματοποίηση υπεραξιών επενδύοντας σε ομόλογα που εκδίδουν εταιρείες και χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί με υψηλή πιστοληπτική αξιολόγηση

Γενικές Πληροφορίες
Όνομα Εταιρικών Ομολόγων Επενδυτικής Διαβάθμισης
Κατηγορία Εταιρικών Ομολόγων Επενδυτικής Διαβάθμισης
Κωδικός Bloomberg ALEUINB GA
Άδεια Σύστασης

EK 131/6/22.12.1992 - ΦΕΚ 27/Β/27.01.1993
817/Β/04.07.2006
Τροπ/ση: EK 419/25.07.2022

Επενδυτικός Κίνδυνος 2 (από 7)
Ημερομηνία Έναρξης 04/07/06
Θεματοφύλακας Eurobank A.E.
Δείκτης Αναφοράς (Benchmark) Εσωτερικός Δείκτης Αναφοράς

Επενδυτικός Σκοπός

Στόχος του Α/Κ είναι η επίτευξη εισοδήματος και η πραγματοποίηση υπεραξιών επενδύοντας κυρίως σε ομόλογα και εξομοιούμενους με αυτά χρεωστικούς τίτλους που εκδίδουν εταιρείες και χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί με νόμισμα αναφοράς κυρίως το ευρώ. Οι επενδύσεις σε Εταιρικά Ομόλογα θα υπερβαίνουν το 65% του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, ενώ οι επενδύσεις σε εκδότες με πιστοληπτικήδιαβάθμιση (investment grade) θα αποτελούν τουλάχιστον το 70% του ομολογιακού χαρτοφυλακίου του Α/Κ. Το Α/Κ δύναται να επενδύει σε μετοχές έως 10% του καθαρού ενεργητικού του. Το Α/Κ αποσκοπεί στην καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση των χρηματικών διαθεσίμων, μέσω επενδύσεων σε τοκοφόρες προθεσμιακές καταθέσεις και λοιπών συναφών μέσων της χρηματαγοράς. Στο Α/Κ ασκείται ενεργητική διαχείριση.

Σε ποιους απευθύνεται

Το Α/Κ απευθύνεται σε επενδυτές με χρονικό ορίζοντα τουλάχιστον 3 ετών, που προσδοκούν εισόδημα υψηλότερο του ταμιευτήριου, από επενδύσεις σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο ευρωπαϊκών εταιρικών ομολόγων. Ο αναλαμβανόμενος κίνδυνος συνίσταται στην διακύμανση των τιμών των ομολόγων που έχουν άμεση συνάρτηση με την πορεία των επιτοκίων και τον πιστωτικό κίνδυνο των εκδοτών των ομολόγων. Επιπλέον κίνδυνος σχετίζεται με τη μεταβολή της συναλλαγματικής ισοτιμίας του ευρώ έναντι εκδόσεων ομολόγων σε διαφορετικό νόμισμα από το ευρώ. Ο συνολικός αναλαμβανόμενος κίνδυνος χαρακτηρίζεται μέτριος προς υψηλό.

Εξέλιξη Καθαρής Τιμής

Ενεργητικό (€)


Εξαγωγή Ιστορικών Στοιχείων Τιμών Προϊόντος

Από
Έως
Εξαγωγή

Επενδυτική Σύνθεση

Απόδοση
Απόδοση
Ετήσια 31/03/23 - 29/03/24 3.64%
Τριετής 31/03/21 - 29/03/24 -5.59%
Πενταετής 29/03/19 - 29/03/24 -5.19%

To A/K λαμβάνει υπόψη τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις στους παράγοντες αειφορίας, μέσω της εφαρμογής κριτηρίων υπεύθυνων επενδύσεων που βασίζονται σε κανόνες, όπως αυτά περιγράφονται στην Πολιτική πλαίσιο Υπεύθυνων Επενδύσεων του Ομίλου NN. Η εξέταση των κύριων δυσμενών επιπτώσεων είναι κυρίως βασισμένη σε κριτήρια αποκλεισμού επενδύσεων και επικεντρώνεται σε επίπεδο εταιρίας, όπως αυτό αναγράφεται στη «Δήλωση Κύριων Δυσμενών Επιπτώσεων στην Αειφορία» της NN Hellas (Βιωσιμότητα (nnhellas.gr)).

Ρυθμίσεις
Search NN Website