Ρυθμίσεις

Η Εταιρία

Προϊόντα

Ενημέρωση Επενδυτών

Μετοχικά

NN Ελληνικό Μετοχικό Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης

Η μακροπρόθεσμη ανάπτυξη του κεφαλαίου του επενδυτή μέσω υπεραξιών από μετοχές εταιριών κυρίως μεσαίας και μικρής κεφαλαιοποίησης.

Με ενδιαφέρει

ΝΝ Ελληνικό Μετοχικό Υψηλής Κεφαλαιοποίησης

Η μακροπρόθεσμη ανάπτυξη του κεφαλαίου του επενδυτή μέσω υπεραξιών και μερισμάτων από τις μετοχές των είκοσι πέντε εταιριών που συνθέτουν το δείκτη FTSE/ASE μεγάλης κεφαλαιοποίησης.

Με ενδιαφέρει

NN Μετοχικό Διεθνών Αναπτυγμένων Αγορών

Επίτευξη υπεραξιών μέσω ενός πλήρως διαφοροποιημένου μετοχικού χαρτοφυλακίου σε γεωγραφικό και κλαδικό επίπεδο στις διεθνείς αναπτυγμένες αγορές παγκοσμίως.

Με ενδιαφέρει

NN Ευρωπαϊκό Μετοχικό

H επίτευξη υψηλών αποδόσεων μακροχρόνια, που προέρχονται κυρίως από υπεραξίες και δευτερευόντως από εισόδημα, μέσω ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου μετοχών εταιριών εισηγμένων κυρίως στα Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια.

Με ενδιαφέρει
Search NN Website