Ρυθμίσεις

Η Εταιρία

Προϊόντα

Ενημέρωση Επενδυτών

Μετοχικά Fund of Funds

Χαρτοφυλάκια που τοποθετούνται σε άλλα αμοιβαία κεφάλαια αναγνωρισμένων επενδυτικών οίκων.

NN Fund of Funds Μετοχικό Εμπορευματικών Αξιών

Σκοπός του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι η μακροπρόθεσμη απόκτηση υπεραξιών μέσω της ευέλικτης διαχείρισης σε επιλεγμένα μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια που αναπαράγουν τις αποδόσεις βασικών δεικτών εμπορευματικών αξιών.

Με ενδιαφέρει
Search NN Website