Ρυθμίσεις

Η Εταιρία

Προϊόντα

Ενημέρωση Επενδυτών

Μετοχικά Fund of Funds

Χαρτοφυλάκια που τοποθετούνται σε άλλα αμοιβαία κεφάλαια αναγνωρισμένων επενδυτικών οίκων.

NN Fund of Funds Ευρωπαϊκό Μετοχικό

O επενδυτικός σκοπός του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι η μακροπρόθεσμη απόκτηση υπεραξιών μέσω της ευέλικτης διαχείρισης σε επιλεγμένα μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια, τα οποία με τη σειρά τους επενδύουν στις ευρωπαϊκές αγορές με ισορροπημένη γεωγραφική και κλαδική διασπορά.

Με ενδιαφέρει

NN Fund of Funds Μετοχικό Εμπορευματικών Αξιών

Σκοπός του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι η μακροπρόθεσμη απόκτηση υπεραξιών μέσω της ευέλικτης διαχείρισης σε επιλεγμένα μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια που αναπαράγουν τις αποδόσεις βασικών δεικτών εμπορευματικών αξιών.

Με ενδιαφέρει
Search NN Website