Επένδυση

Smart Move

Το Smart Move είναι ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα τακτικών καταβολών που συνδέεται με επενδύσεις, παρέχοντας καθημερινή εγγύηση.
Δημιουργήθηκε για εσάς που επιθυμείτε να επενδύσετε σταδιακά, χωρίς απαίτηση αρχικού κεφαλαίου και με μακροχρόνιο επενδυτικό ορίζοντα, προστατεύοντας εσάς και τους αγαπημένους σας σε περίπτωση απροόπτου.
Συμμετέχετε στο πρόγραμμα δημιουργώντας τον προσωπικό σας λογαριασμό μέσω των τακτικών σας καταβολών και έχετε καθημερινή εγγύηση στο 80% της ανώτερης αξίας που λαμβάνει.
Σας παρέχει την ευελιξία να προσαρμόζετε τα ασφάλιστρά σας ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες σας, αλλά και να ενισχύετε το κεφάλαιό σας με έκτακτες καταβολές.

Στη λήξη του προγράμματος, σας καταβάλλεται το μεγαλύτερο μεταξύ:

  • της αξίας του προσωπικού σας λογαριασμού εκείνη τη στιγμή
  • του εγγυημένου κεφαλαίου (ελάχιστο εγγυημένο κεφάλαιο το 80% των επενδυμένων ασφαλίστρων σας)

Μπορείτε να ενημερώνεστε καθημερινά online για την πορεία των επενδύσεών σας από το my.nnhellas.gr.

Η επενδυτική στρατηγική του Smart Move προβλέπει την κατανομή του προσωπικού σας λογαριασμού σε δύο τμήματα:

  • σε τοποθετήσεις δημιουργίας αποδόσεων, με στόχο την επίτευξη αποδόσεων ίσων των επιλεγμένων μετοχικών δεικτών MSCI EMU και S&P 500, και
  • σε τοποθετήσεις προστασίας κεφαλαίου με στόχο τη διασφάλιση του εγγυημένου κεφαλαίου. Η απόδοση είναι ίση με το επιτόκιο αναφοράς €STR (Euro short-term rate) + 0,085% (ισοδύναμο με το ΕΟΝΙΑ).

Πληροφορίες σχετικά με τους μετοχικούς δείκτες MSCI EMU και S&P 500 είναι διαθέσιμες στους παρακάτω διαδικτυακούς τόπους:

Πληροφορίες σχετικά με το επιτόκιο αναφοράς €STR είναι διαθέσιμες στο διαδικτυακό τόπο:

www.ecb.europa.eu/ecb/html/index.el.html

Το προϊόν αυτό δεν είναι καταχωρημένο σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία των ΗΠΑ (US Securities Act 1933) και δε διατίθεται σε φυσικά ή
νομικά πρόσωπα λήπτες, που χαρακτηρίζονται ως U.S. Persons. Αναλυτικές πληροφορίες δίνονται στην προσυμβατική ενημέρωση.

Επιπλέον πληροφορίες σχετικά με το Smart Move μπορείτε να βρείτε παρακάτω:

Πληροφορίες σχετικά με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/2088 περί γνωστοποιήσεων βιωσιμότητας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών για το Smart Move μπορείτε να βρείτε εδώ.

 

Περισσότερα

ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ. Ο ΛΗΠΤΗΣ ΦΕΡΕΙ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΜΕΝΩΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥΣ.

Η αποδοχή ή μη της Έκτακτης Καταβολής εναπόκειται στην διακριτική ευχέρεια της Εταιρίας.
Το προϊόν αυτό δεν είναι καταχωρημένο σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία των ΗΠΑ (US Securities Act 1933) και δε διατίθεται σε φυσικά ή νομικά Πρόσωπα Λήπτες, που χαρακτηρίζονται ως U.S. Persons. Αναλυτικές πληροφορίες δίνονται στην προσυμβατική Ενημέρωση.

Ultra Plan

Το Ultra Plan είναι ένα πρόγραμμα που σας προσφέρει αποταμίευση με δυνατότητα αποδόσεων, αλλά και ασφαλιστική κάλυψη. Σχεδιάστηκε για εσάς που επιθυμείτε να συγκεντρώσετε ένα ποσό μέσω τακτικών καταβολών. Επιπλέον, σας δίνεται η ευελιξία να ορίσετε εσείς το ύψος των ασφαλίστρων που επιθυμείτε και να διαρθρώσετε το χαρτοφυλάκιό σας τόσο για τα τακτικά όσο και για τα έκτακτα ασφάλιστρα.
Συμπληρωματικά, με το Ultra Plan, παρέχεται κάλυψη απώλειας ζωής ή μόνιμης ανικανότητας από ατύχημα.

 

Μπορείτε να ενημερώνεστε καθημερινά online για την πορεία των επενδύσεών σας από το my.nnhellas.gr.

 

Το πρόγραμμα επενδύει στους παρακάτω ΟΣΕΚΑ1 εσωτερικού και εξωτερικού και σας δίνει τη δυνατότητα επιλογής των αμοιβαίων κεφαλαίων των διαχειριστών Πειραιώς ΑΕΔΑΚ, Amundi και Goldman Sachs Asset Management:

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Ultra Plan μπορείτε να βρείτε στα:

Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών για τα ασφάλιστρα προγράμματος:
Ultra Plan - επιλογή κατανομής επενδύσεων ασφαλίστρου 1 - περιοδικών καταβολών 
Ultra Plan - επιλογή κατανομής επενδύσεων ασφαλίστρου 2 - περιοδικών καταβολών 
Ultra Plan - επιλογή κατανομής επενδύσεων ασφαλίστρου 3 - περιοδικών καταβολών 


Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών για τις έκτακτες καταβολές:
Ultra Plan - Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ομολόγων Μεσοπρόθεσμης Διάρκειας- έκτακτης καταβολής 
Ultra Plan - Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ομολόγων Εσωτερικού - έκτακτης καταβολής 
Ultra Plan - Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο Μετοχικό Εσωτερικού- έκτακτης καταβολής 
Ultra Plan - Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο Eurozone Μετοχικό Εξωτερικού- έκτακτης καταβολής 
Ultra Plan - Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο ESG USD Aggregate Ομολογιακό - έκτακτης καταβολής

Ultra Plan – Goldman Sachs Protection - I Cap EUR
Ultra Plan - Amundi Index MSCI World – IE - έκτακτης καταβολής 
Ultra Plan - Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies – IHE - έκτακτης καταβολής

 

Σενάρια προηγούμενων επιδόσεων για τα ασφάλιστρα του προγράμματος και για τις έκτακτες καταβολές μπορείτε να βρείτε εδώ.

Πληροφορίες προηγούμενων επιδόσεων για τα ασφάλιστρα του προγράμματος και για τις έκτακτες καταβολές μπορείτε να βρείτε εδώ.

Πληροφορίες σχετικά με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/2088 περί γνωστοποιήσεων βιωσιμότητας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών για το Ultra Plan μπορείτε να βρείτε εδώ.

 

Περισσότερα

 

 

Smart Premium

Το Smart Premium είναι ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα εφάπαξ καταβολής που συνδέεται με επενδύσεις παρέχοντας εγγύηση του κεφαλαίου σας. Δημιουργήθηκε ειδικά για εσάς που έχετε συγκεντρώσει ένα ποσό και θέλετε να το επενδύσετε, διασφαλίζοντας κεφάλαιό σας για μελλοντικές ανάγκες. Συμμετέχετε καταβάλλοντας εφάπαξ το αρχικό σας κεφάλαιο και έχετε καθημερινή εγγύηση στο 85% της ανώτερης αξίας που έχει λάβει ο προσωπικός λογαριασμός, διασφαλίζοντάς το ανεξάρτητα από την μετέπειτα πορεία των αγορών.

 

Η επενδυτική στρατηγική εφαρμόζεται από την NN Hellas, χωρίς να απαιτείται παρακολούθηση από εσάς, ενώ μπορείτε όποτε θέλετε να ενημερώνεστε online για την πορεία του προγράμματός σας από το my.nnhellas.gr.

 

Για να βρείτε τα Έντυπα Βασικών Πληροφοριών (KIID) των ΟΣΕΚΑ1 του προγράμματός σας, κάντε click πάνω στο όνομα των ΟΣΕΚΑ στον πίνακα που ακολουθεί.

Διεθνής Κωδικός Αναγνώρισης (ISIN)             Όνομα ΟΣΕΚΑ
LU0389810994                                              Amundi MSCI EMU ESG LEADERS SELECT - IE(C)
LU0389811539                                              Amundi Index MSCI EUROPE - IE (C)
LU0389812008                                              Amundi Index MSCI NORTH AMERICA ESG BROAD CTB - IE(C)

LU0996177720                                              Amundi S&P 500 ESG INDEX IE (C)

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Smart Premium μπορείτε να βρείτε στο Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών.

Πληροφορίες σχετικά με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/2088 περί γνωστοποιήσεων βιωσιμότητας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών για το Smart Premium μπορείτε να βρείτε εδώ.

 

Περισσότερα

 

¹ΟΣΕΚΑ Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων Κινητών Αξιών (ΟΣΕΚΑ), κατά την έννοια του Ν. 4099/2012, όπως ισχύει κάθε φορά. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
Ο συμβαλλόμενος φέρει τον κίνδυνο των επενδύσεων και επομένως η εταιρία δεν εγγυάται την απόδοσή τους.
Η αποδοχή ή μη της έκτακτης καταβολής εναπόκειται στην διακριτική ευχέρεια της εταιρίας.

Ρυθμίσεις
Search NN Website