Υποβολή ερωτήσεων & αιτημάτων για κατόχους προγραμμάτων πρώην NN Hellas II

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το ασφαλιστήριό σας ή θέματα που αφορούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα εξυπηρέτησης e-Services, μπορείτε να υποβαλετε σχετικό αίτημα:

Τηλεφωνικά
+30 210 950 6000

Μέσω email
Στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις contact@nnhellas.gr και greece.cru@nnhellas.gr

Με μήνυμα
Μέσω της πλατφόρμας e-Services, εφόσον έχετε πραγματοποιήσει την εγγραφή σας.

Απευθείας Επικοινωνία
Με το γραφείο πωλήσεων που σας εξυπηρετεί ή με τον ασφαλιστικό σας διαμεσολαβητή, για οποιοδήποτε αίτημα αφορά το ασφαλιστήριό σας, καθώς και για αιτήματα αποζημιώσεων.

Search NN Website