Ενεργοποίηση υπηρεσίας eContact

Επιθυμώ να εγγραφώ στην ψηφιακή πλατφόρμα myNN, προκειμένου να λαμβάνω όλα τα έγγραφα της NN Hellas που με αφορούν, για όλα τα ασφαλιστήρια στα οποία είμαι συμβαλλόμενος ή/και ασφαλισμένος, συμπεριλαμβανομένων των περιοδικών ενημερώσεων αναφορικά με τα εν λόγω ασφαλιστήρια (ενδεικτικά, ετήσια ενημέρωση τυχόν ασφαλιστικού – επενδυτικού προγράμματος) που προβλέπονται στους όρους των ασφαλιστηρίων και στο εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Στο πλαίσιο αυτό συμφωνώ και αποδέχομαι η ενημέρωσή μου για την ανάρτηση των παραπάνω εγγράφων στο myNN να γίνεται στην ηλεκτρονική μου διεύθυνση ή/και στο κινητό μου τηλέφωνο, τα οποία έχω δηλώσει στην NN Hellas. Αναγνωρίζω ότι η ανάρτηση των ανωτέρω εγγράφων στο myNN αποτελεί τεκμήριο ότι τα παρέλαβα και ότι έλαβα γνώση του περιεχομένου τους.
Συμπληρώστε το όνομά σας
Συμπληρώστε το επίθετό σας
Συμπληρώστε το ΑΦΜ σας
Συμπληρώστε την ημερομηνία γέννησής σας
Συμπληρώστε το email σας
Συμπληρώστε το κινητό σας τηλέφωνο
Εικόνα CAPTCHA
Παρακαλώ εισάγετε τον παραπάνω κωδικό
Ρυθμίσεις
Search NN Website