Σύγκριση προγραμμάτων NN Orange First Care

Μέσω των προγραμμάτων NN Orange First Care, στόχος μας είναι να σας παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας και πρόληψης στα μεγαλύτερα διαγνωστικά κέντρα της χώρας.
Δημιουργήσαμε ένα συγκεντρωτικό πίνακα, για την online σύγκριση των εξωνοσοκομειακών προγραμμάτων NN Orange First Care. Έτσι, μπορείτε εύκολα και γρήγορα να συγκρίνετε τις καλύψεις που προσφέρει το κάθε πρόγραμμα πρωτοβάθμιας φροντίδας και πρόληψης.
 

Παροχές

ΝΝ Οrange First Care 1

ΝΝ Οrange First Care 2

ΝΝ Οrange First Care 3

Πάροχος

Δίκτυο Euromedica

Δίκτυο Euromedica

Δίκτυο Βιοϊατρικής

Ανώτατο ετήσιο όριο για

διαγνωστικές εξετάσεις

€ 2.500

€ 1.500

€ 2.000

Για τον υπολογισμό του ανωτάτου ετήσιου ορίου λαμβάνεται υπόψη το κόστος των διαγνωστικών εξετάσεων.

Συμμετοχή ασφαλισμένου

• 0% με την προσκόμιση παραπεμπτικού από

οποιονδήποτε ιατρό

σχετικής ειδικότητας

• 5% χωρίς προσκόμιση

παραπεμπτικού

• 0% με την προσκόμιση

παραπεμπτικού από

οποιονδήποτε ιατρό

σχετικής ειδικότητας

• 10% χωρίς προσκόμιση

παραπεμπτικού

• 0% με την προσκόμιση

παραπεμπτικού από

οποιονδήποτε ιατρό

σχετικής ειδικότητας

• 20% χωρίς προσκόμιση

παραπεμπτικού

Για ορισμένες εξετάσεις που περιγράφονται αναλυτικά στους όρους κάθε προγράμματος η προσκόμιση παραπεμπτικού είναι υποχρεωτική.

Ετήσιο Check up

Παρέχεται.

Το κόστος λαμβάνεται

υπόψη στον υπολογισμό του

ανωτάτου ετήσιου ορίου

Παρέχεται.

Το κόστος λαμβάνεται

υπόψη στον υπολογισμό του

ανωτάτου ετήσιου ορίου

Παρέχεται.

Το κόστος δε λαμβάνεται

υπόψη στον υπολογισμό του

ανωτάτου ετήσιου ορίου

Για το ετήσιο check up δεν απαιτείται προσκόμιση παραπεμπτικού ούτε υπάρχει συμμετοχή του ασφαλισμένου.

Πακέτο ιατρικών εξετάσεων

για σχολεία και αθλητικές

δραστηριότητες

Παρέχεται.

Το κόστος λαμβάνεται

υπόψη στον υπολογισμό του

ανωτάτου ετήσιου ορίου

Παρέχεται.

Το κόστος λαμβάνεται

υπόψη στον υπολογισμό του

ανωτάτου ετήσιου ορίου

Παρέχεται.

Το κόστος δε λαμβάνεται

υπόψη στον υπολογισμό του

ανωτάτου ετήσιου ορίου

Για το πακέτο ιατρικών εξετάσεων δεν απαιτείται προσκόμιση παραπεμπτικού ούτε υπάρχει συμμετοχή του ασφαλισμένου.

Ετήσιος Οφθαλμολογικός Έλεγχος

Παρέχεται.

Το κόστος δε λαμβάνεται

υπόψη στον υπολογισμό του

ανωτάτου ετήσιου ορίου

Παρέχεται.

Το κόστος δε λαμβάνεται

υπόψη στον υπολογισμό του

ανωτάτου ετήσιου ορίου

Δεν παρέχεται

Για τον ετήσιο οφθαλμολογικό έλεγχο δεν απαιτείται προσκόμιση παραπεμπτικού ούτε υπάρχει συμμετοχή του ασφαλισμένου.

Ιατρικές επισκέψεις

Απεριόριστες, σε ιατρούς

του Δικτύου (15€ συμμετοχή

ανά επίσκεψη)

Απεριόριστες, σε ιατρούς

του Δικτύου (15€ συμμετοχή

ανά επίσκεψη)

5 επισκέψεις σε ιατρούς του

Δικτύου (10€ συμμετοχή ανά

επίσκεψη)

Ιατροί κατ' οίκον

Δεν παρέχονται

Δεν παρέχονται

2 επισκέψεις από ιατρούς

του Δικτύου (20€ συμμετοχή

ανά επίσκεψη)

Οδοντιατρικές παροχές

• Ετήσιος Οδοντιατρικός

καθαρισμός

• Απεριόριστες επισκέψεις

σε Οδοντιάτρους του

Δικτύου (50% έκπτωση

στο συνολικό κόστος)

Δεν παρέχονται

• Ετήσιος Οδοντιατρικός

καθαρισμός

• 2 λευκά σφραγίσματα

ετησίως

• Απεριόριστες επισκέψεις

σε Οδοντιάτρους του

Δικτύου (50% έκπτωση στο

συνολικό κόστος)

Φυσιοθεραπείες

Απεριόριστες, σε

φυσιοθεραπευτές του

Δικτύου (20€ συμμετοχή ανά

επίσκεψη)

Δεν παρέχονται

Απεριόριστες, σε

φυσιοθεραπευτές του

Δικτύου (20€ συμμετοχή ανά

επίσκεψη)

Ενδοσκοπήσεις (γαστροσκόπηση,

κολονοσκόπηση)

Παρέχονται σε προνομιακές

τιμές (απευθείας χρέωση

του ασφαλισμένου)

Παρέχονται σε προνομιακές

τιμές (απευθείας χρέωση

του ασφαλισμένου)

Δεν παρέχονται

Επιπλέον Δωρεάν Προνόμια

και Παροχές

Παρέχονται Ιατρικές και Διαγνωστικές υπηρεσίες σε επιλεγμένα σημεία του κάθε Ομίλου ανάλογα με το επιλεγμένο πρόγραμμα

Τηλεφωνικό κέντρο

εξυπηρέτησης

Προγραμματισμός ραντεβού στα τηλέφωνα της ΝΝ Hellas 801 100 200 300 και 210 950 6000, με επιλογή του συντονιστικού κέντρου του Ομίλου που εξυπηρετεί κάθε πρόγραμμα

Διαφημιστικό φυλλάδιο NN Orange First Care

Να βοηθήσουμε;

Search NN Website
Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί Cookies για μία καλύτερη εμπειρία πλοήγησης
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ