Ενημερωθείτε
για το πως θα εξοφλήσετε

Τα ασφάλιστρά σας.

Τρόποι Εξόφλησης Ασφαλίστρων

  • Μέσω Πάγιας Εντολής για αυτόματη χρέωση του λογαριασμού σας.

  • Μέσω web ή phone banking:

- Τράπεζα Πειραιώς: επιλέξετε πληρωμή και χρησιμοποιήστε τον 20ψήφιο κωδικό που αναγράφεται στην ειδοποίηση πληρωμής (Τράπεζα Πειραιώς: 100ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ)
- Συνεργαζόμενες τράπεζες Alpha, Eurobank, Εθνική Τράπεζα: επιλέξετε πληρωμή και χρησιμοποιήστε τον 20ψήφιο κωδικό, ο οποίος ξεκινάει με τον αριθμό του ασφαλιστηρίου σας, όπως αναγράφεται στην ειδοποίηση πληρωμής.
- Για εξόφληση στις υπόλοιπες τράπεζες που συμμετέχουν στο διατραπεζικό σύστημα ΔΙΑΣ, μέσω web banking ή καταστήματος χρησιμοποιείτε τον κωδικό πληρωμής ο οποίος ξεκινάει με τον αριθμό του ασφαλιστηρίου σας

  • Μέσω κατάθεσης μετρητών:

- Τράπεζα Πειραιώς: με μεταφορά του ποσού που αφορά στα ασφάλιστρα σας από το λογαριασμό σας κάνοντας χρήση του 20ψήφιου κωδικού που αναγράφεται στην ειδοποίηση πληρωμής (Τράπεζα Πειραιώς: 100ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ)
- Στις συνεργαζόμενες τράπεζες Πειραιώς, Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα με χρήση του 20ψήφιου κωδικού που αναγράφεται στην ειδοποίηση πληρωμής 100ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ
- Στις υπόλοιπες τράπεζες που συμμετέχουν στο διατραπεζικό σύστημα ΔΙΑΣ  χρησιμοποιείτε τον κωδικό πληρωμής ο οποίος ξεκινάει με τον αριθμό του ασφαλιστηρίου σας

  • Μέσω κατάθεσης μετρητών στα ΕΛ.ΤΑ, με το έντυπο της ταχυπληρωμής ή χρησιμοποιώντας τον κωδικό πληρωμής ο οποίος ξεκινάει με τον αριθμό του ασφαλιστηρίου σας.

 

Σημαντικές πληροφορίες:

  • Σε ασφαλιστήρια που έχουν διατεθεί αποκλειστικά μέσω της Πειραιώς Financial Holdings η εξόφληση των ασφαλίστρων γίνεται μέσω των υπηρεσιών της Τράπεζας (web ή phone banking, πάγια εντολή, κατάθεση μετρητών).
  • Τυχόν τραπεζικά έξοδα δεν αποτελούν χρέωση της NN Hellas.
  • Οι αποδεκτοί και έγκυροι τρόποι πληρωμής αναφέρονται ανωτέρω. Η καταβολή ασφαλίστρων με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ή σε οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν αναγνωρίζεται από την εταιρία και δε θεωρείται εξόφληση.

Ρυθμίσεις
Search NN Website