Εξόφληση Ασφαλίστρων | Τρόποι Εξόφλησης - NN Hellas

Τρόποι Εξόφλησης Ασφαλίστρων

Με ποιους τρόπους μπορώ να εξοφλήσω τα ασφάλιστρά μου;

  • Μέσω κατάθεσης μετρητών στο Ταμείο των συνεργαζόμενων Τραπεζών (Πειραιώς, Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα) με χρήση του 20ψήφιου κωδικού που αναγράφεται στην ειδοποίηση πληρωμής 100ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ.

  • Μέσω web ή phone banking με μεταφορά του ασφαλίστρου από το λογαριασμό σας στην NN Hellas με χρήση του 20ψήφιου κωδικού που αναγράφεται στην ειδοποίηση πληρωμής (Τράπεζα Πειραιώς : 100ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ) ενώ για τις υπόλοιπες συνεργαζόμενες Τράπεζες (Alpha, Eurobank, Εθνική Τράπεζα : Αρ.ΑσφαλιστηρίουΧΧΧΧΧΧΧΧXXXXXXXXXXXX). Σας ενημερώνουμε ότι στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να επιλέξετε «Πληρωμή» και όχι «Μεταφορά».
  • Μέσω Πάγιας Εντολής για αυτόματη χρέωση του λογαριασμού σας.
  • Μέσω κατάθεσης μετρητών στα ΕΛ.ΤΑ με το έντυπο της ταχυπληρωμής.
  • Για εξόφληση στις υπόλοιπες τράπεζες που συμμετέχουν στο διατραπεζικό σύστημα ΔΙΑΣ, μέσω web banking ή καταστήματος χρησιμοποιείτε τον Κωδικό Πληρωμής : Αρ.ΑσφαλιστηρίουΧΧΧΧΧΧΧΧXXXXXXXXXXXX.

Σημαντικές πληροφορίες: 

  • Η πληρωμή των ασφαλίστρων μπορεί να γίνει στα ΕΛ.ΤΑ ή σε οποιαδήποτε τράπεζα που συμμετέχει στο διατραπεζικό σύστημα ΔΙΑΣ, επιβαρυνόμενος/η τα έξοδα κατάθεσης/μεταφοράς, χρησιμοποιώντας τον αντίστοιχο κωδικό πληρωμής.
  • Η εξόφληση των ασφαλίστρων γίνεται απευθείας στην Εταιρεία. Οι αποδεκτοί και έγκυροι τρόποι πληρωμής αναφέρονται ανωτέρω. Η καταβολή ασφαλίστρων με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ή σε οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν αναγνωρίζεται από την Εταιρεία και δε θεωρείται εξόφληση.
Ρυθμίσεις
Search NN Website