Τραπεζοασφαλιστικά Προϊόντα - Τραπεζικά Προϊόντα Ασφάλειας

Δύο μεγάλοι όμιλοι

συνεργάζονται, για να σας προσφέρουν ό,τι καλύτερο.

Τραπεζοασφαλιστικά Προϊόντα

Ο στρατηγικός μας σχεδιασμός πάντα περιστρεφόταν γύρω από τον ίδιο στόχο: να σας προσφέρουμε όσο το δυνατό καλύτερα προϊόντα και υπηρεσίες, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Για το λόγο αυτό, συνεργαζόμαστε με την Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε.. Σήμερα μπορούμε να σας παρέχουμε ανταγωνιστικές ασφάλειες ζωής και υγείας, ευέλικτα συνταξιοδοτικά προγράμματα, καθώς και εξειδικευμένα ασφαλιστικά προϊόντα.

Λύσεις Υγείας
Gold

ULtra PLAN

Λύσεις Υγείας
Silver

Smart Move

Check Up+

Προστασία Ζωής

Smart Premium

Ρυθμίσεις
Search NN Website