Εταιρική Υπευθυνότητα - NN Hellas Ασφαλιστική Εταιρεία

Εταιρική Υπευθυνότητα Ομίλου

Η έννοια της Εταιρικής Υπευθυνότητας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ευρύτερη στρατηγική μας. Από το 1995, εφαρμόζουμε προγράμματα για τον έλεγχο της επίδρασης που έχει η λειτουργία μας στον κόσμο γύρω μας. Βρισκόμαστε στο δείκτη FTSE4Good από το 2001 και στον Dow Jones Sustainability Index από το 1999, όταν και δημιουργήθηκε. Το 2010, συμπληρώσαμε 5 χρόνια παγκόσμιας συνεργασίας με την UNICEF στο πρόγραμμα «Chances for Children», παρέχοντας το δικαίωμα στην εκπαίδευση σε περισσότερα από μισό εκατομμύριο παιδιά, αλλά και 15 χρόνια ελέγχου της απόδοσης στον τομέα της Εταιρικής Υπευθυνότητας.

Εκδίδουμε κάθε χρόνο Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας με τίτλο «NN in Society», με κεντρικούς άξονες δράσης τη Λειτουργία της Εταιρείας, τους Εργαζομένους της, τις Κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιείται και το Περιβάλλον. Πρόκειται για μια έκδοση 100 σελίδων, η οποία συντάσσεται σύμφωνα με τα πρότυπα του Global Reporting Initiative (GRI) και παρουσιάζει τη δομή της Στρατηγικής Εταιρικής Υπευθυνότητας της NN, καθώς και τα αντίστοιχα αποτελέσματα που σημείωσε. Καινοτομία του Απολογισμού μας αποτελεί ο σχολιασμός των δράσεων και των αποτελεσμάτων από τα ίδια τα ενδιαφερόμενα μέρη που αγγίζει το πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας.

Ο Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας αναλύει επίσης τη στάση της εταιρείας σε ηθικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα. Η σχετική ενότητα «Beyond Business as Usual», περιγράφει πώς η NN διαχειρίζεται τον κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο που έχει η λειτουργία της. Παράλληλα, δείχνει πώς μπορούμε συνολικά να αυξήσουμε τη θετική επίδρασή μας στο περιβάλλον και την κοινωνία, όπου υπάρχουμε και δραστηριοποιούμαστε.

Περισσότερα για τις δράσεις του Ομίλου NN στον τομέα της Εταιρικής Υπευθυνότητας μπορείτε να πληροφορηθείτε εδώ.

 

Ρυθμίσεις
Search NN Website