Ρυθμίσεις

Τρόποι εξόφλησης ασφαλίστρων για κατόχους προγραμμάτων πρώην NN Hellas II

 

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε την πληρωμή των ασφαλίστρων σας με οποιονδήποτε από τους παρακάτω τρόπους σας εξυπηρετεί.


Πληρωμή μέσω web banking

Χρησιμοποιώντας τον 18ψήφιο κωδικό πληρωμής, με χρέωση του τραπεζικού σας λογαριασμού ή της πιστωτικής σας κάρτας, μέσα από τις σελίδες ή τις εφαρμογές των παρακάτω συνεργαζόμενων τραπεζών, επιλέγοντας την επωνυμία NN Hellas (ex-NN Hellas II):

 • ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (www.nbg.gr)
 • ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (www.winbank.gr)
 • ALPHA BANK (www.alpha.gr)
 • EUROBANK (www.eurobank.gr)


Πληρωμή μέσω phone banking

Χρησιμοποιώντας τον 18ψήφιο κωδικό πληρωμής, καλώντας το κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης των παρακάτω συνεργαζόμενων τραπεζών, επιλέγοντας την επωνυμία NN Hellas (ex-NN Hellas II):

 • ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (18 18 18)
 • ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (210 32 88 000)     
 • ALPHA BANK (801 11 326 0000)
 • EUROBANK (801 11 11 144 και 210 99 55 000)


Πάγια εντολή χρέωσης τραπεζικού λογαριασμού

Πάγια εντολή χρέωσης τραπεζικού λογαριασμού, οποιασδήποτε τράπεζας, µέσω του συστήματος SEPA (Ενιαίος Ευρωπαϊκός Χώρος Πληρωμών σε Ευρώ).


Πάγια εντολή χρέωσης πιστωτικής κάρτας

Πάγια εντολή χρέωσης πιστωτικής κάρτας (Visa, Mastercard, Diners) οποιασδήποτε τράπεζας.


Κατάθεση στα ταμεία των συνεργαζόμενων τραπεζών

Χρησιμοποιώντας τον 18ψήφιο κωδικό πληρωμής με κατάθεση στα ταμεία των παρακάτω συνεργαζόμενων τραπεζών, αναφέροντας την επωνυμία NN Hellas (ex-NN Hellas II):

 • ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
 • ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
 • ALPHA BANK
 • EUROBANK


Κατάθεση στα καταστήματα των ΕΛΤΑ

Χρησιμοποιώντας την ταχυπληρωμή που θα βρείτε στο Ειδοποιητήριο Οφειλής Ασφαλίστρων, με κατάθεση στα καταστήματα των ΕΛΤΑ, αναφέροντας την επωνυμία NN Hellas (ex-NN Hellas II).

Σημαντικές πληροφορίες:

 • Σε περίπτωση πληρωμής με κωδικό ηλεκτρονικής πληρωμής (RF), ενημερωθείτε για τους διαθέσιμους τρόπους εξόφλησης εδώ.
 • Στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της συγχώνευσης με απορρόφηση της NN Hellas II (πρώην MetLife) από την NN Hellas, σας ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση καταβολής οποιουδήποτε ποσού από την εταιρία (όπως π.χ. στις περιπτώσεις λήξης, εξαγοράς ή αποζημίωσης), ως καταθέτης της συναλλαγής θα εμφανίζεται η επωνυμία NN Hellas (ex-NN Hellas II).
Search NN Website