Ζωή

Προστασία Ζωής

Κάναμε την ασφαλιστική κάλυψη της οικογένειας ή της επιχείρησής σας πιο εύκολη και πλήρη από ποτέ. Εσείς απλά επιλέγετε το ύψος
του κεφαλαίου που επιθυμείτε να περιέλθει στους δικούς σας ανθρώπους σε περίπτωση απώλειας ζωής σας, ώστε να ανταπεξέλθουν στις
τρέχουσες και μελλοντικές οικονομικές τους ανάγκες.

Το ασφαλιστικό πρόγραμμα Προστασία Ζωής σας προσφέρει, με προνομιακό ασφάλιστρο, υψηλό κεφάλαιο κάλυψης, καθώς και τη
δυνατότητα να το συνδυάσετε με συμπληρωματικές παροχές, ώστε να ενισχύσετε την ασφαλιστική σας κάλυψη.

Περισσότερα

 

Ρυθμίσεις
Search NN Website