Ασφάλεια Υγείας ΝΝ Orange First Care 3 - NN Hellas

NN Orange First Care 3

Το πρόγραμμα πρωτοβάθμιας φροντίδας και πρόληψης NN Orange First Care 3 προσφέρει πρόσβαση σε σύγχρονες και αξιόπιστες διαγνωστικές υπηρεσίες.

Παροχές

ΝΝ Οrange First Care 3

Πάροχος

Δίκτυο Βιοϊατρικής

Ανώτατο ετήσιο όριο για διαγνωστικές εξετάσεις

€ 2.000

 

Για τον υπολογισμό του ανωτάτου ετήσιου ορίου λαμβάνεται υπόψη το κόστος των διαγνωστικών εξετάσεων.

Συμμετοχή ασφαλισμένου

• 0% με την προσκόμιση παραπεμπτικού από οποιονδήποτε ιατρό σχετικής ειδικότητας

• 20% χωρίς προσκόμιση παραπεμπτικού

Για ορισμένες εξετάσεις που περιγράφονται αναλυτικά στους όρους κάθε προγράμματος η προσκόμιση παραπεμπτικού είναι υποχρεωτική.

Ετήσιο Check up

Παρέχεται.

Το κόστος δε λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό του ανωτάτου ετήσιου ορίου

Για το ετήσιο check up δεν απαιτείται προσκόμιση παραπεμπτικού ούτε υπάρχει συμμετοχή του ασφαλισμένου.

Προγεννητικός Έλεγχος

Παρέχεται ένα πλήρες πακέτο εξετάσεων Προγεννητικού Ελέγχου.

Το κόστος δε λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό του ανωτάτου ετήσιου ορίου

Πακέτο ιατρικών εξετάσεων για σχολεία και αθλητικές δραστηριότητες

Παρέχεται.

Το κόστος δε λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό του ανωτάτου ετήσιου ορίου

Για το πακέτο ιατρικών εξετάσεων δεν απαιτείται προσκόμιση παραπεμπτικού ούτε υπάρχει συμμετοχή του ασφαλισμένου.

Ετήσιος Οφθαλμολογικός Έλεγχος

Δεν παρέχεται

Ιατρικές επισκέψεις

15 επισκέψεις σε ιατρούς του Δικτύου (15€ συμμετοχή ανά επίσκεψη)

Ιατροί κατ' οίκον

2 επισκέψεις από ιατρούς του Δικτύου (20€ συμμετοχή ανά επίσκεψη) 

Οδοντιατρικές παροχές

• Ετήσιος Οδοντιατρικός καθαρισμός

• 2 λευκά σφραγίσματα ετησίως

• Απεριόριστες επισκέψεις σε Οδοντιάτρους του Δικτύου (50% έκπτωση στο συνολικό κόστος)

Φυσιοθεραπείες

Απεριόριστες, σε φυσιοθεραπευτές του Δικτύου (20€ συμμετοχή ανά επίσκεψη)

Ενδοσκοπήσεις (γαστροσκόπηση, κολονοσκόπηση)

Δεν παρέχονται

Επιπλέον Δωρεάν Προνόμια και Παροχές

Παρέχονται Ιατρικές και Διαγνωστικές υπηρεσίες σε επιλεγμένα σημεία του κάθε Ομίλου ανάλογα με το επιλεγμένο πρόγραμμα

Τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης

Προγραμματισμός ραντεβού στα τηλέφωνα της ΝΝ Hellas 801 100 200 300 και 210 950 6000, με επιλογή του συντονιστικού κέντρου του Ομίλου που εξυπηρετεί κάθε πρόγραμμα

 

Ρυθμίσεις
Search NN Website