Ασφάλεια Υγείας ΝΝ Orange First Care 2 - NN Hellas

NN Orange First Care 2

Το πρόγραμμα πρωτοβάθμιας φροντίδας και πρόληψης NN Orange First Care 2 προσφέρει πρόσβαση σε σύγχρονες και αξιόπιστες διαγνωστικές υπηρεσίες.

Παροχές

ΝΝ Οrange First Care 2

Πάροχος

Δίκτυο Affidea

Ανώτατο ετήσιο όριο για διαγνωστικές εξετάσεις

€ 1.500

 

Για τον υπολογισμό του ανωτάτου ετήσιου ορίου λαμβάνεται υπόψη το κόστος των διαγνωστικών εξετάσεων.

Συμμετοχή ασφαλισμένου

• 0% με την προσκόμιση παραπεμπτικού από οποιονδήποτε ιατρό σχετικής ειδικότητας

• 10% χωρίς προσκόμιση παραπεμπτικού

Για ορισμένες εξετάσεις που περιγράφονται αναλυτικά στους όρους κάθε προγράμματος η προσκόμιση παραπεμπτικού είναι υποχρεωτική.

Ετήσιο Check up

Παρέχεται.

Το κόστος λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό του ανωτάτου ετήσιου ορίου

Για το ετήσιο check up δεν απαιτείται προσκόμιση παραπεμπτικού ούτε υπάρχει συμμετοχή του ασφαλισμένου.

Προγεννητικός Έλεγχος

Παρέχεται.

Το κόστος λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό του ανωτάτου ετήσιου ορίου

Πακέτο ιατρικών εξετάσεων για σχολεία και αθλητικές δραστηριότητες

Παρέχεται.

Το κόστος λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό του ανωτάτου ετήσιου ορίου

Για το πακέτο ιατρικών εξετάσεων δεν απαιτείται προσκόμιση παραπεμπτικού ούτε υπάρχει συμμετοχή του ασφαλισμένου.

Ετήσιος Οφθαλμολογικός Έλεγχος

Παρέχεται.

Το κόστος δε λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό του ανωτάτου ετήσιου ορίου

Για τον ετήσιο οφθαλμολογικό έλεγχο δεν απαιτείται προσκόμιση παραπεμπτικού ούτε υπάρχει συμμετοχή του ασφαλισμένου.

Ιατρικές επισκέψεις

Απεριόριστες, σε ιατρούς του Δικτύου (15€ συμμετοχή ανά επίσκεψη)

Ιατροί κατ' οίκον

Δεν παρέχονται

Οδοντιατρικές παροχές

Δεν παρέχονται

Φυσιοθεραπείες

Δεν παρέχονται

Ενδοσκοπήσεις (γαστροσκόπηση, κολονοσκόπηση)

Παρέχονται σε προνομιακές τιμές (απευθείας χρέωση του ασφαλισμένου)

Επιπλέον Δωρεάν Προνόμια και Παροχές

Παρέχονται Ιατρικές και Διαγνωστικές υπηρεσίες σε επιλεγμένα σημεία του κάθε Ομίλου ανάλογα με το επιλεγμένο πρόγραμμα

Τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης

Προγραμματισμός ραντεβού στα τηλέφωνα της ΝΝ Hellas 801 100 200 300 και 210 950 6000, με επιλογή του συντονιστικού κέντρου του Ομίλου που εξυπηρετεί κάθε πρόγραμμα

Ρυθμίσεις
Search NN Website