Ασφάλεια Υγείας ΝΝ Orange Cross 2 - NN Hellas

NN Orange Cross

Χαμηλό κόστος, υψηλή προστασία και παροχές ασφάλισης

NN Orange Cross 2

Η κάλυψη εξόδων νοσοκομειακής περίθαλψης του ασφαλιστικού προγράμματος υγείας NN Orange Cross 2 λειτουργεί στη βάση ενός εκπιπτόμενου ποσού ίσου με €1.500 το χρόνο. 

Ειδικότερα, εάν επιλέξετε ιδιωτική νοσηλεία σε συμβεβλημένα ιδιωτικά νοσοκομεία εντός Ελλάδας:

 • Εσείς πληρώνετε στο νοσοκομείο ποσό μέχρι το ετήσιο εκπιπτόμενο που έχετε επιλέξει με το πρόγραμμά σας.
 • Εμείς πληρώνουμε για λογαριασμό σας στο νοσοκομείο το υπόλοιπο των αναγνωρισμένων εξόδων της νοσηλείας σας.

Εάν νοσηλευτείτε σε μη συμβεβλημένα ιδιωτικά νοσοκομεία εντός Ελλάδας ή στο εξωτερικό, η κάλυψη των εξόδων νοσοκομειακής περίθαλψης γίνεται ως εξής:

 • Εσείς εξοφλείτε το νοσοκομείο.
 • Εμείς σας αποζημιώνουμε σε ποσοστό 80% για τα αναγνωρισμένα έξοδα της νοσηλείας σας, μείον το εκπιπτόμενο ποσό που έχετε επιλέξει με το πρόγραμμά σας.

Εάν νοσηλευτείτε σε δημόσια νοσοκομεία εντός Ελλάδας:

 • Εμείς σας αποζημιώνουμε σε ποσοστό 100% για τα αναγνωρισμένα έξοδα της νοσηλείας σας.

Το νοσοκομειακό πρόγραμμα ασφάλισης NN Orange Cross 2 σας προσφέρει ολοκληρωμένη νοσοκομειακή κάλυψη, με:

 • Ανώτατο όριο αποζημίωσης μέχρι και €1.000.000 ετησίως
 • Ανώτατο όριο νοσηλείας μέχρι 365 ημέρες
 • Θέσεις νοσηλείας LUX, A ή B
 • Κάλυψη εντατικής
 • Αμοιβή χειρουργού & αναισθησιολόγου
 • Αποκλειστική νοσοκόμα
 • Χειρουργικές επεμβάσεις χωρίς νοσηλεία
 • Χημειοθεραπείες και ακτινοθεραπείες χωρίς νοσηλεία
 • Μικροεπεμβάσεις χωρίς νοσηλεία
 • Ιατροφαρμακευτικά έξοδα ατυχήματος χωρίς νοσηλεία
 • Επίδομα συμμετοχής άλλου φορέα
 • Χειρουργικό επίδομα
 • Επίδομα τοκετού
 • Ημερήσιο επίδομα νοσηλείας
Ρυθμίσεις
Search NN Website