Ασφάλεια Υγείας ΝΝ Orange Cross 1 - NN Hellas

NN Orange Cross

Χαμηλό κόστος, υψηλή προστασία και παροχές ασφάλισης

NN Orange Cross 1

Με το νοσοκομειακό πρόγραμμα ασφάλισης NN Orange Cross 1, συμμετέχετε με συγκεκριμένο ποσοστό στα έξοδα νοσοκομειακής περίθαλψης, που πραγματοποιούνται εντός Ελλάδας ή στο εξωτερικό.

Με το νοσοκομειακό πρόγραμμα ασφάλισης NN Orange Cross 1, συμμετέχετε με συγκεκριμένο ποσοστό στα έξοδα νοσοκομειακής περίθαλψης, που πραγματοποιούνται εντός Ελλάδας ή στο εξωτερικό. Ειδικότερα, εάν επιλέξετε ιδιωτική νοσηλεία σε συμβεβλημένα ιδιωτικά νοσοκομεία εντός Ελλάδας:

 • Εσείς πληρώνετε στο νοσοκομείο ποσοστό 20% των αναγνωρισμένων εξόδων της νοσηλείας σας, με μέγιστο ετήσιο ποσό συμμετοχής €300.
 • Εμείς πληρώνουμε για λογαριασμό σας στο νοσοκομείο το υπόλοιπο των αναγνωρισμένων εξόδων της νοσηλείας σας.

Αν νοσηλευτείτε σε μη συμβεβλημένα ιδιωτικά νοσοκομεία εντός Ελλάδας ή στο εξωτερικό:

 • Εσείς εξοφλείτε το νοσοκομείο.
 • Εμείς σας αποζημιώνουμε σε ποσοστό 80% για τα αναγνωρισμένα έξοδα της νοσηλείας σας, μείον €600 που είναι το ελάχιστο ετήσιο ποσό συμμετοχής σας.

Αν νοσηλευτείτε σε δημόσιο νοσοκομείο εντός Ελλάδας, η κάλυψη των εξόδων νοσοκομειακής περίθαλψης γίνεται ως εξής:

 • Εσείς εξοφλείτε το νοσοκομείο.
 • Εμείς σας αποζημιώνουμε σε ποσοστό 100% για τα αναγνωρισμένα έξοδα της νοσηλείας σας.

Το νοσοκομειακό πρόγραμμα ασφάλισης NN Orange Cross 1 σας προσφέρει ολοκληρωμένη νοσοκομειακή κάλυψη, με:

 • Ανώτατο όριο αποζημίωσης μέχρι και €1.000.000 ετησίως
 • Ανώτατο όριο νοσηλείας μέχρι 365 ημέρες
 • Θέσεις νοσηλείας LUX, A ή B
 • Κάλυψη εντατικής
 • Αμοιβή χειρουργού & αναισθησιολόγου
 • Αποκλειστική νοσοκόμα
 • Χειρουργικές επεμβάσεις χωρίς νοσηλεία
 • Χημειοθεραπείες και ακτινοθεραπείες χωρίς νοσηλεία
 • Μικροεπεμβάσεις χωρίς νοσηλεία
 • Ιατροφαρμακευτικά έξοδα ατυχήματος χωρίς νοσηλεία
 • Επίδομα συμμετοχής άλλου φορέα
 • Χειρουργικό επίδομα
 • Επίδομα τοκετού
 • Ημερήσιο επίδομα νοσηλείας
 • Επίδομα προ και μετά χειρουργείου
Ρυθμίσεις
Search NN Website