Η NN απέκτησε τη MetLife στην Ελλάδα

Στις 31 Ιανουαρίου 2022, ολοκληρώθηκε η διαδικασία απόκτησης από τον Όμιλο NN των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της MetLife στην Ελλάδα, σε συνέχεια των εγκρίσεων από τις αρμόδιες Εποπτικές Αρχές και τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η συμφωνία ενισχύει περαιτέρω την ηγετική θέση της ΝΝ στην ελληνική αγορά, δημιουργώντας τη μεγαλύτερη εταιρία στον ασφαλιστικό κλάδο.

Τον Μάρτιο 2022, η MetLife Ανώνυμη Εταιρία Ασφαλίσεων Ζωής μετονομάστηκε σε ΝΝ ΙΙ Ελληνική Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία Ζωής, με διακριτικό τίτλο NN Hellas II, μέχρι την ενοποίησή της με την ΝΝ Hellas, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2022. Παράλληλα, η MetLife Ανώνυμη Εταιρία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων μετονομάστηκε σε ΝΝ Ανώνυμη Εταιρία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων, με διακριτικό τίτλο NN A.E.Δ.Α.Κ.

Ο Όμιλος ΝΝ, με οδηγό τις αξίες του, υλοποιεί σταδιακά και με προσεκτικά βήματα την ενοποίηση των εταιριών, έχοντας στο επίκεντρο τους ασφαλισμένους, τους εργαζόμενους και τα δίκτυα πωλήσεων. 

 

Σχετικές διευκρινίσεις: 

Είμαι κάτοχος ασφαλιστικού/συνταξιοδοτικού προγράμματος της NN Hellas II. Τι θα συμβεί στο ασφαλιστήριό μου; 

Δεν υπάρχει καμία αλλαγή στο ασφαλιστήριό σας.  

Με ποιον πρέπει να επικοινωνήσω αν έχω ερωτήσεις σχετικά με το τρέχον συμβόλαιό μου; Διατηρώ τον ασφαλιστικό μου διαμεσολαβητή;

•    Τίποτα δεν αλλάζει όσον αφορά στην επικοινωνία και εξυπηρέτησή σας. Τόσο το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών όσο η ιστοσελίδα και τα στοιχεία επικοινωνίας παραμένουν τα ίδια και μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ή με το συνεργάτη που σας εξυπηρετεί, για να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας. 
•    Ο ασφαλιστικός σας διαμεσολαβητής παραμένει ως έχει.  

Με ποιο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών μπορώ να επικοινωνώ τώρα; Οι τηλεφωνικοί αριθμοί θα παραμείνουν ίδιοι; 

Τίποτα δεν αλλάζει όσον αφορά στην επικοινωνία και εξυπηρέτησή σας. Συγκεκριμένα, για οτιδήποτε χρειαστείτε, επικοινωνείτε με την NN Hellas στο 210 9506000 και με την NN Hellas II στο 210 8787000.

Τι σημαίνει αυτή η αλλαγή για τους πελάτες της κάθε εταιρίας και κυρίως για τους πελάτες της NN Hellas II; 

Δεν υπάρχει καμία αλλαγή για τους πελάτες της κάθε εταιρίας. Η μετονομασία αυτή δεν επηρεάζει το επίπεδο εξυπηρέτησης και τις καλύψεις των ασφαλιστήριων σας.

Είμαι πλέον μεριδιούχος της ΝΝ Α.Ε.Δ.Α.Κ. Τι θα συμβεί στα μερίδια μου ή την επιλεγμένη επενδυτική πολιτική; 

Δεν υπάρχει καμία αλλαγή στα μερίδιά σας ή την επιλεγμένη επενδυτική πολιτική..

Θα υπάρξουν αλλαγές στα αμοιβαία κεφάλαια;

Δεν υπάρχει καμία αλλαγή αναφορικά με τα αμοιβαία κεφάλαια.

Με ποιο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών μπορώ να επικοινωνώ τώρα; Οι τηλεφωνικοί αριθμοί θα παραμείνουν ίδιοι;

Τίποτα δεν αλλάζει όσον αφορά στην επικοινωνία και εξυπηρέτησή σας. Τόσο το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών όσο η ιστοσελίδα και τα στοιχεία επικοινωνίας παραμένουν τα ίδια. Συγκεκριμένα, για οτιδήποτε χρειαστείτε, επικοινωνείτε με την NN Hellas Α.Ε.Δ.Α.Κ. στο 210 8787000.

Ρυθμίσεις
Search NN Website