Ενημέρωση για την αλλαγή επωνυμίας της εταιρίας μας στα συστήματα πληρωμής των συνεργαζόμενων τραπεζών

Στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της συγχώνευσης με απορρόφηση της NN Hellas II (πρώην MetLife) από την NN Hellas, σας ενημερώνουμε ότι το επόμενο διάστημα θα πραγματοποιηθεί η αλλαγή επωνυμίας στα συστήματα των συνεργαζόμενων τραπεζών (ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ALPHA BANK, ΕΘΝΙΚΗ και EUROBANK).

Για την πληρωμή των ασφαλίστρων σας στις συνεργαζόμενες τράπεζες (κατάστημα, phone ή web banking), θα πρέπει να επιλέγετε την επωνυμία NN Hellas (ex-NN Hellas II), κάνοντας χρήση του κωδικού πληρωμής, ακόμα και αν στη σχετική ειδοποίηση αναγράφεται η επωνυμία NN Hellas II.

Επίσης, σε περίπτωση καταβολής οποιουδήποτε ποσού από την εταιρία, σε εσάς ή τους εργαζομένους σας (όπως π.χ. αποζημίωση νοσηλείας, επιστροφή μη θεμελιωμένων δικαιωμάτων, πληρωμή παροχής συνταξιοδοτικού προγράμματος), ως καταθέτης της συναλλαγής θα εμφανίζεται η επωνυμία NN Hellas (ex-NN Hellas II).

Μέχρι να ολοκληρωθεί η αλλαγή της επωνυμίας στα συστήματα των τραπεζών, συνεχίζετε να πραγματοποιείτε την πληρωμή των ασφαλίστρων σας επιλέγοντας ΝΝ Hellas II (ex- MetLife), όπως συνηθίζατε μέχρι σήμερα.

Search NN Website