Απογευματινά χειρουργεία: Πώς σας καλύπτει το ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας;


Στην ΝΝ Hellas, παραμένοντας πάντα δίπλα σας και στηρίζοντας κάθε σας απόφαση σχετική με την υγεία σας, εάν επιλέξετε να νοσηλευτείτε σε νοσοκομείο του Ε.Σ.Υ. και να υποβληθείτε σε χειρουργική ή άλλη επεμβατική πράξη σε απογευματινό χειρουργείο, σας αποζημιώνουμε με το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ:

  • του 100% του κόστους του απογευματινού χειρουργείου ή 
  • των επιδομάτων σύμφωνα με τα όρια και την κατηγοριοποίηση της βαρύτητας της επέμβασης, τα οποία προβλέπονται και αναγράφονται στους όρους του νοσοκομειακού σας προγράμματος

Xωρίς την εφαρμογή τυχόν εκπιπτόμενου ποσού ή συμμετοχής σας.

Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία της αποζημίωσής σας θα ολοκληρώνεται απολογιστικά, δηλαδή με την προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήσετε απευθείας με την NN Hellas, τηλεφωνικά ή ψηφιακά, ή με το συνεργάτη της εταιρίας μας που σας εξυπηρετεί.


*Δείτε εδώ αναλυτικά την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ Γ2α/10666/2024 – ΦΕΚ 1485/Β/5-3-2024) για τα απογευματινά χειρουργεία.

**Εξαιρούνται τα προγράμματα υγείας: NN Orange Easy, ΝΝ Hospital for All, Healthnet, ΝΝ In & Out.

Ρυθμίσεις
Search NN Website