Ενημέρωση για την αλλαγή επωνυμίας της εταιρίας μας στα συστήματα πληρωμής των συνεργαζόμενων τραπεζών και ΕΛΤΑ

Στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της συγχώνευσης με απορρόφηση της NN Hellas II (πρώην MetLife) από την NN Hellas, σας ενημερώνουμε ότι το επόμενο διάστημα θα πραγματοποιηθεί η αλλαγή επωνυμίας στα συστήματα των συνεργαζόμενων τραπεζών (ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ALPHA BANK, ΕΘΝΙΚΗ και EUROBANK) και των καταστημάτων ΕΛΤΑ.

Για την πληρωμή των ασφαλίστρων σας στις συνεργαζόμενες τράπεζες (κατάστημα, phone ή web banking) ή στα ΕΛΤΑ, θα πρέπει να επιλέγετε την επωνυμία NN Hellas (ex-NN Hellas II), κάνοντας χρήση του κωδικού πληρωμής ή της ταχυπληρωμής αντίστοιχα, ακόμα και αν στη σχετική ειδοποίηση αναγράφεται η επωνυμία NN Hellas II.

Για τις περιπτώσεις όπου η πληρωμή ασφαλίστρων πραγματοποιείται μέσω πάγιας εντολής (χρέωσης τραπεζικού λογαριασμού ή πιστωτικής κάρτας), δεν απαιτείται οποιαδήποτε ενέργεια από μέρους σας.

Επίσης, σε περίπτωση καταβολής οποιουδήποτε ποσού από την εταιρία (όπως π.χ. στις περιπτώσεις λήξης, εξαγοράς ή αποζημίωσης), ως καταθέτης της συναλλαγής θα εμφανίζεται η επωνυμία NN Hellas (ex-NN Hellas II).

Μέχρι να ολοκληρωθεί η αλλαγή της επωνυμίας στα συστήματα των τραπεζών, συνεχίζετε να πραγματοποιείτε την πληρωμή των ασφαλίστρων σας επιλέγοντας ΝΝ Hellas II (ex-MetLife), όπως συνηθίζατε μέχρι σήμερα.

Search NN Website