Ασφάλεια Υγείας ΝΝ Orange Cross Plus - NN Hellas

NN Orange Cross

Χαμηλό κόστος, υψηλή προστασία και παροχές ασφάλισης

NN Orange Cross Plus

Το νοσοκομειακό πρόγραμμα ασφάλισης NN Orange Cross Plus, λειτουργεί χωρίς εκπιπτόμενο ποσό στα έξοδα νοσοκομειακής περίθαλψης, που πραγματοποιούνται εντός Ελλάδας ή στο εξωτερικό.

Ειδικότερα, εάν επιλέξετε ιδιωτική νοσηλεία σε συμβεβλημένα ιδιωτικά νοσοκομεία εντός Ελλάδας:

 •  Εμείς πληρώνουμε για λογαριασμό σας στο νοσοκομείο το σύνολο των αναγνωρισμένων εξόδων της νοσηλείας σας.

Αν νοσηλευτείτε σε μη συμβεβλημένα ιδιωτικά νοσοκομεία εντός Ελλάδας:

 • Εσείς εξοφλείτε το νοσοκομείο.
 • Εμείς σας αποζημιώνουμε σε ποσοστό 80% για τα αναγνωρισμένα έξοδα της νοσηλείας σας.

Αν νοσηλευτείτε σε δημόσιο νοσοκομείο εντός Ελλάδας η κάλυψη των εξόδων νοσοκομειακής περίθαλψης γίνεται ως εξής:

 • Εσείς εξοφλείτε το νοσοκομείο.
 • Εμείς σας αποζημιώνουμε σε ποσοστό 100% για τα αναγνωρισμένα έξοδα της νοσηλείας σας.

Αν νοσηλευτείτε σε  νοσοκομείο του εξωτερικού (εκτός Η.Π.Α., Καναδά), η κάλυψη των εξόδων νοσοκομειακής περίθαλψης γίνεται ως εξής:

 • Εσείς εξοφλείτε το νοσοκομείο.
 • Εμείς σας αποζημιώνουμε σε ποσοστό 100% για τα αναγνωρισμένα έξοδα της νοσηλείας σας.

Αν νοσηλευτείτε σε νοσοκομείο των Η.Π.Α. / Καναδά, η κάλυψη των εξόδων νοσοκομειακής περίθαλψης γίνεται ως εξής:

 • Εσείς εξοφλείτε το νοσοκομείο.
 • Εμείς σας αποζημιώνουμε σε ποσοστό 90% για τα αναγνωρισμένα έξοδα της νοσηλείας σας.

Το νοσοκομειακό πρόγραμμα ασφάλισης NN Orange Cross Plus σας προσφέρει ολοκληρωμένη νοσοκομειακή κάλυψη, με:

 • Ανώτατο όριο αποζημίωσης μέχρι και €1.000.000 ετησίως
 • Ανώτατο όριο νοσηλείας μέχρι 365 ημέρες
 • Θέσεις νοσηλείας LUX, A ή B
 • Κάλυψη εντατικής
 • Αμοιβή χειρουργού & αναισθησιολόγου
 • Αποκλειστική νοσοκόμα
 • Χειρουργικές επεμβάσεις χωρίς νοσηλεία
 • Χημειοθεραπείες και ακτινοθεραπείες χωρίς νοσηλεία
 • Μικροεπεμβάσεις χωρίς νοσηλεία
 • Ιατροφαρμακευτικά έξοδα ατυχήματος χωρίς νοσηλεία
 • Επίδομα συμμετοχής άλλου φορέα
 • Χειρουργικό επίδομα
 • Επίδομα τοκετού
 • Ημερήσιο επίδομα νοσηλείας
 • Επίδομα προ και μετά χειρουργείου
Ρυθμίσεις
Search NN Website