Σύγκριση Ασφαλιστικών Προγραμμάτων Υγείας

Σύγκριση προγραμμάτων NN Orange Cross

Δημιουργήσαμε ένα συγκεντρωτικό πίνακα, για την online σύγκριση των νοσοκομειακών προγραμμάτων NN Orange Cross. Έτσι, μπορείτε εύκολα και γρήγορα να συγκρίνετε τις τιμές και τις καλύψεις που προσφέρει η κάθε ασφάλεια υγείας.

Παροχές
NN Orange Cross Plus
NN Orange Cross 1
NN Orange Cross 2
NN Orange Cross 3
NN Orange Cross 4
 
Ανώτατο όριο κάλυψης
€1.000.000 ετησίως
€1.000.000 ετησίως
€1.000.000 ετησίως
€1.000.000 ετησίως
€1.000.000 ετησίως
 
Κάλυψη εντός Ελλάδας σε συμβεβλημένο νοσοκομείο
100%
100% μείον 20% συμμετοχή με μέγιστο ετήσιο ποσό συμμετοχής €300
100% μείον €1.500 εκπιπτόμενο ποσό το χρόνο
100% μείον €3.000 εκπιπτόμενο ποσό το χρόνο
100% μείον €10.000 εκπιπτόμενο ποσό το χρόνο
 
Κάλυψη εντός Ελλάδας σε μη συμβεβλημένο νοσοκομείο
80%
80% με κατώτατο όριο συμμετοχής €600 το χρόνο
80% μείον €1.500 εκπιπτόμενο ποσό το χρόνο
80% μείον €3.000 εκπιπτόμενο ποσό το χρόνο
80% μείον €10.000 εκπιπτόμενο ποσό το χρόνο
 
Κάλυψη εντός Ελλάδας σε δημόσιο νοσοκομείο
100%
100%
100%
100%
100%
 
Κάλυψη στο εξωτερικό
100% (εκτός από Η.Π.Α και Καναδά όπου το ποσοστό κάλυψης είναι 90%)
80% με κατώτατο όριο συμμετοχής €600 το χρόνο
80% μείον €1.500 εκπιπτόμενο ποσό το χρόνο
80% μείον €3.000 εκπιπτόμενο ποσό το χρόνο
80% μείον €10.000 εκπιπτόμενο ποσό το χρόνο
 
Θέση νοσηλείας
LUX / A / B
LUX / A / B
LUX / A / B
LUX / A / B
LUX / A / B
 
Κάλυψη εντατικής
 
 
 
 
 
 
Αμοιβή χειρουργού και αναισθησιολόγου
 
 
 
 
 
 
Αποκλειστική νοσοκόμα
 
 
 
 
 
 
Χειρουργικές επεμβάσεις χωρίς νοσηλεία
 
 
 
 
 
 
Χημειοθεραπείες και ακτινοθεραπείες χωρίς νοσηλεία
 
 
 
 
 
 
Μικροεπεμβάσεις χωρίς νοσηλεία
 
 
 
 
 
 
Ιατροφαρμακευτικά έξοδα χωρίς νοσηλεία
 
 
 
 
 
 
Επίδομα συμμετοχής άλλου φορέα
 
 
 
 
 
 
Χειρουργικό επίδομα
 
 
 
 
 
 
Επίδομα τοκετού
 
 
 
 
 
 
Ημερήσιο επίδομα νοσηλείας
 
 
 
 
 
 
Επίδομα προ και μετά χειρουργείου
 
 
 
 
 
 
Ρυθμίσεις
Search NN Website